Nyt samarbejde om sociale investeringer skal forebygge type 2-diabetes og svær overvægt

Af

Publiceret

En person iført løbetøj står på en eng og laver strækøvelser.

Diabetes har store konsekvenser for livskvaliteten, og samfundsøkonomisk bliver der hvert år brugt 32 milliarder kroner på sygdommen. Nu vil flere partnere undersøge, om kommunerne med endnu tidligere indsatser, langsigtet forebyggelse – og ved at investere penge – kan mindske antallet af diabetikere.

Hvert år diagnosticeres 15.000 danskere med type 2-diabetes. Det har store konsekvenser for den enkelte og sygdommen anslås at koste Danmark 32 mia. kr. årligt.

Vi ved fra tidligere studier, at man ved at sætte tidligt ind og forebygge svær overvægt og type 2-diabetes, kan give flere mennesker mulighed for et normalt liv uden store gener ved sygdommen.

Den Sociale Investeringsfond, tre Steno Diabetes Centre og flere kommuner går nu sammen om at finde ud af, hvordan kommunerne kan lave de langsigtede investeringer og løsninger, der er nødvendige, når type 2-diabetes skal bremses.

“Diabetes skaber begrænsninger i mange menneskers hverdag og dyre problemer for samfundet. Meget kan forebygges, men det kræver de rette incitamenter, hvis vi skal investere i langsigtede løsninger. Nu undersøger vi, om vi gennem sociale investeringsprogrammer kan udvikle en model, hvor der investeres i at forebygge diabetes til gavn for både borgere og budget”

Mette Arnsfelt McPhail, Sekretariatsleder for Den Sociale Investeringsfond

Går i gang nu

Den Sociale Investeringsfond vil i partnerskab med Steno Diabetes Center og blandt andre Aarhus Kommune undersøge, om sociale investeringsprogrammer kan gøre det attraktivt for kommunerne at forebygge svær overvægt og type 2-diabetes.

“Ud over den økonomiske og sundhedsmæssige gevinst ved forebyggelse af diabetes, forventer vi også en gevinst for sundhedssektoren ved social nytænkning på sundhedsområdet. Lykkes vi med at hjælpe mennesker tidligt i deres lokalsamfund og med skræddersyede indsatser, kan vi fastholde de enkelte borgeres evne og mulighed for at få et godt liv, forblive i job og klare sig selv.”

Peter Bindslev Iversen, Programchef, Steno Diabetes Center Sjælland

Aarhus Kommune ser muligheden for, at mere langsigtede investeringer kan skabe mere lighed i sundhed:

“Der er jo ingen tvivl om, at nogle befolkningsgrupper kæmper med risikoen for diabetes og flere andre livsstilssygdomme. Derfor håber jeg, at vi med ny viden og endnu mere klogskab kan hjælpe folk til mere livskvalitet.”

Jette Skive, Rådmand for Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune

Partnerskabet skal de næste tre måneder udvikle prototyper på en række forebyggende indsatser. Hvis prototyperne er lovende kan de pilottestes og evalueres, for til sidst at kunne udbredes nationalt.

Fakta

Om sociale investeringer

Sociale investeringsprogrammer er en ny måde at arbejde langsigtet med samfundets velfærdsudfordringer og synliggøre værdien af investeringer på. Investeringsprogrammerne har en dobbelt bundlinje, der etableres ved at gennemføre en indsats, som skaber positive livsforandringer for en målgruppe fx diabetikere, og at de positive livsforandringer kan kobles til gevinster på offentlige budgetter.

Om partnerskabet

Den Sociale Investeringsfond

Folketinget besluttede i december 2018 at nedsætte Den Sociale Investeringsfond med formålet om at etablere et marked for sociale investeringsprogrammer i Danmark. Fondens arbejde består i at udvikle og udbrede indsatser på en række store velfærdsområder, for herigennem at skabe bedre liv, mindske offentlige udgifter og danne grundlag for nye offentlige og private investeringer i velfærd. De politisk valgte investeringstemaer for fonden i 2020 er udsatte børn og unge, trivsel, forebyggelse af livsstilsygdomme, arbejdsmiljø og ind på arbejdsmarkedet.

Om Forebyggelsesalliancen

Flere kommuner og Steno Diabetes centre har etableret Forebyggelsesalliancen. Det omfatter Tingbjerg Changing Diabetes (Københavns Kommune), Aarhus Kommune, Projekt Lev Godt, Steno Diabetes Center Copenhagen, Steno Diabetes Center Århus og Steno Diabetes Center Sjælland.

Læs mere om partnerskabet

Forebyggelse af svær overvægt og type 2 diabetes

Kontakt

Mette Dalsgaard Myrup
Kommunikationskonsulent, DSI
Tlf. +45 42 67 76 57
Email msm@dsi.dk

Peter Bindslev Iversen
Programchef Steno Diabetes Center Sjælland
Tlf. 9356 6233

Otto Ohrt
Sundhedschef hos Omsorg og Sundhed, Aarhus Kommune
Tlf. 6020 6554