Nyt partnerskab: Sociale investeringer skal få unge ud af hjemløshed

Af

Publiceret

Et stort barn sidder på kanten af en betonmur.

Antallet af hjemløse unge er steget med 72 pct. siden 2009. I mange år har man forsøgt at løse denne velfærdsudfordring, men trods milliardstore udgifter er det endnu ikke lykkedes. Nu indgår Den Sociale Investeringsfond et partnerskab med Hjem Til Alle alliancen om at finde en ny måde at bekæmpe hjemløsheden blandt unge med sociale investeringer.

Ca. 2000 unge i alderen 18-30 år er i dag hjemløse. Disse unge kæmper udover hjemløshed ofte med et eller flere alvorlige problemer som misbrug, psykiske udfordringer, økonomisk gæld og svage netværk.

Hjem til Alle alliancen er en bred alliance, der består af Ungdommens Røde Kors, Pension Danmark, Bikubenfonden, private og almene boligaktører og kommuner. Alliancens kerneformål er at udrydde hjemløshed blandt unge og give alle unge udsigt til en bedre og mere lys fremtid. Et mål som Den Sociale Investeringsfond deler.

“Den Sociale Investeringsfond er sat i verden for at afprøve nye indsatser og udvikle nye løsninger for at styrke den danske velfærd. Når det kommer til unge i hjemløshed, er der gennem de sidste år brugt mange ressourcer på at håndtere hjemløshed. Desværre går det ikke den rigtige vej. Vi har derfor brug for nye metoder og for at bryde med kassetænkningen på tværs af sektorer, hvis vi skal komme hjemløshed blandt unge til livs. Her kan Den Sociale Investeringsfond være en motor for en ny og mere helhedsorienteret måde at gribe problematikken an på”

Karen Hækkerup, Formand for Den Sociale Investeringsfond

Siger hun og fortsætter:

“Udviklingspartnerskabet med Hjem Til Alle er et ønske om at skabe et ambitiøst og potentielt vidtrækkende investeringsoplæg på hjemløshedsområdet, der forhåbentlig kan blive til sociale investeringsprogrammer på hjemløseområdet på tværs af Danmark.”

Karen Hækkerup, Formand for Den Sociale Investeringsfond

Den Sociale Investeringsfond vil i partnerskab med Hjem til Alle, Aarhus, Høje Taastrup, København og Roskilde Kommune afklare muligheden for at udrulle sociale investeringsprogrammer på hjemløseområdet ved at udfolde en investeringscase . Den Sociale Investeringsfond bidrager med viden og assistance til, hvordan Housing First-tilgangen kan designes som en attraktiv investering, der kan udbredes til gavn for unge hjemløse landet over og det danske samfund som helhed. Partnerskabet præsenterer ultimo 2020 et oplæg til, hvordan hjemløshed blandt unge kan bekæmpes gennem sociale investeringsprogrammer.

Hjemløsheden skal brydes tidligt

Hjemløshed har store sociale omkostninger for de unge nu og her, og på den lange bane har det også store økonomiske konsekvenser for samfundet. Selvom nogle unge hjemløse koster samfundet 0 kr. i dag, bliver det dyrt på sigt, da hjemløse bl.a. er i større risiko for at udvikle misbrug, psykiske udfordringer og har vanskeligt ved at komme i uddannelse og job.

“Vi kan ikke løse denne udfordring alene. Der er brug for nytænkning på tværs af kommuner, civilsamfund, almene og private boligaktører samt private investorer og fonde. I 2021 skal regeringen søsætte en ny national hjemløshedsstrategi, og derfor er vi meget tilfredse med at indgå dette partnerskab med Den Sociale Investeringsfond, der kan bidrage til at finde løsninger på grundlæggende udfordringer”

Agi Csonka, Bestyrelsesformand i Hjem til Alle alliancen

fortæller Bestyrelsesformand Agi Csonka i Hjem til Alle alliancen og fortsætter:

“Knap halvdelen af unge hjemløse har tidligere været anbragt væk fra familien. Vi kender dem, men alligevel går mange unge under radaren og dukker først op, når deres udfordringer spidser til. Vi kan stoppe hjemløsheden, men vi skal have fat i de unge. Vi skal alle skubbe i samme retning og sørge for, at alle unge har adgang til bolig, støtte og fællesskaber.”

Agi Csonka, Bestyrelsesformand i Hjem til Alle alliancen

Alliancens arbejde med at stoppe hjemløshed blandt unge tager sit afsæt i den evidensbaserede tilgang Housing First og trækker på positive erfaringer med sociale investeringsprogrammer på hjemløseområdet i bl.a. England.

“Mange unge hjemløse står i en vanskelig situation, hvor hjemløshed går hånd i hånd med sygdom, stofmisbrug eller mangel på stærke relationer og fællesskaber. Derfor har vi et ansvar for at møde dem med en bred indsats, hvor vi ikke kun kigger på boligløsninger, men også sætter ind over for andre sociale problemer. Ellers risikerer vi, at de unge mennesker og deres store potentiale går tabt, og det er en dyr pris at betale for os alle samme. Vi skal med andre ord turde investere i de unge, som er kommet ud på kanten af samfundet, og jeg håber, at investeringstankesættet kan føre til løsninger med større synlighed på menneskelige og økonomiske gevinster ved at sætte tidligt ind”

Kristian Würtz (S), Social- og Beskæftigelsesrådmand i Aarhus Kommune

Fakta

Om Den Sociale Investeringsfond

Den Sociale Investeringsfond blev i december 2018 nedsat ved lov af et bredt flertal i Folketinget med et formål om at etablere et marked for sociale investeringsprogrammer i Danmark. Fondens arbejde består i at udvikle og udbrede indsatser på en række store velfærdsområder, for herigennem at skabe bedre liv, mindske det offentliges udgifter og danne grundlag for nye offentlige og private investeringer i velfærd. De politisk valgte investeringstemaer for fonden i 2020 er udsatte børn og unge, trivsel, forebyggelse af livsstilsygdomme og arbejdsmiljø.

Om Hjem Til Alle

Hjem Til Alle er et bredt partnerskab, der er gået sammen om at stoppe hjemløshed blandt unge i Danmark. Alliancen arbejder vi for at stoppe hjemløshed blandt unge ved at udvikle ny viden om hjemløshed blandt unge og om hvordan vi løser problemet. Vi bringer partnere sammen om at teste bolig- og støtteløsninger, der kan inspirere til at gå nye veje og vi mobiliserer opbakning og ressourcer til den fælles sag. Alt sammen for at stoppe hjemløshed blandt unge.

Læs mere om partnerskabet

Bekæmpelse af ungdomshjemløshed

Kontakt

Mette Dalsgaard Myrup
Kommunikationskonsulent, DSI
Tlf. +45 42 67 76 57
Email msm@dsi.dk

Marianne With Bindslev
Kommunikationschef i Hjem til Alle alliancen
Tlf. 2067 3038