Forebyggelse af svær overvægt og type-2 diabetes

I partnerskab med Forebyggelsesalliancen, der består af Steno Diabetes Copenhagen og Sjælland, Aarhus Kommune og Novo Nordisk Fonden, undersøger DSI erfaringer med forebyggelse af udvikling og forværring af svær overvægt og type-2 diabetes.

Status

Afsluttet og udmøntet i én investering i Aarhus Kommune. Investeringen har ledt videre til nye projekter både om skalering af eksisterede investering samt nye diabetesinvesteringer i et nyt partnerskab med DPIL (Diabetes Prevention Investment Lab), som I kan læse mere om her (link til partnerskab med DPIL).

Formål

At kortlægge internationale erfaringer i relation til udviklingen og leveringen af virksomme interventioner, der kan forebygge udvikling og forværring af svær overvægt og type 2-diabetes. Desuden skal partnerskabet identificere relevante resultatmål og udvikle planer og samarbejdsaftaler for konkrete investeringsprojekter.

Udfordring

Diabetes har store konsekvenser for livskvaliteten, og samfundsøkonomisk bliver der hvert år brugt 32 milliarder kroner på sygdommen. Hvert år får ca. 15.000 mennesker i Danmark type 2-diabetes, og ca. 280.000 lever allerede med livsstilssygdommen. Samtidig er antallet af mennesker med diabetes fordoblet i løbet af de seneste 20 år. I 2017 vurderede næsten 40 % af de danske diabetikere, at deres helbred var dårligt eller mindre godt. Samtidig er andelen af mennesker, der vurderer, at deres mentale helbred er dårligt ca. 50 % højere blandt mennesker med diabetes end den øvrige befolkning.

Diabetes og følger af sygdommen kan i mange tilfælde forebygges, da der er tale om en livsstilssygdom. Ved at udvikle og implementere en forebyggende indsats mod diabetes og svær overvægt, der ofte fører til type 2-diabetes, vil vi kunne forbedre mange menneskers livskvalitet.

På samfundsniveau er der store økonomiske omkostninger og udgifter forbundet med diabetes. Omkostningerne udgør ca. 32 mia. kroner årligt, herunder kommunale merudgifter til fx pleje. Mennesker med diabetes, der udvikler følgesygdomme som fx nyresvigt oplever øget mistrivsel, og meromkostningerne i samfundet stiger, jo flere og værre følgesygdomme en diabetiker har.

Partnerskabet

Med udgangspunkt i Forebyggelsesalliancens ekspertviden vil DSI bistå i arbejdet med udviklingen af økonomiske beregninger og betalingsmekanismer for at gennemføre partnerskabets fire primære udviklingsmål.

  • Først kortlægges internationale erfaringer både i relation til virksomme indsatser på området og konkrete sociale effektinvesteringer, der omhandler forebyggelse af livsstilssygdomme.
  • Sekundært skal partnerskabet identificere de korrekte resultatmål og –indikatorer. Her vil det være et kriterie at målene er både opnåelige og har en økonomisk gevinst for den eller de aktører, der skal betale investere i programmet.
  • Det tredje udviklingsmål handler om at udvikle udkast og skitser til , forebyggende investeringsprojekter med forskellige målgrupper i risiko for at udvikle type 2-diabetes.

Der laves en rapport som opsummerer resultaterne af de første treudviklingsmål, som partnerne kan benytte til at udvikle konkrete investeringsprogrammer efterfølgende. 

Baseret på rapporten og valget af grundmodel vil der afslutningsvis blive udarbejdet et konkret oplæg til en samarbejdsaftale, der specificerer formål, indsats, rolle- og ansvarsfordeling, finansiering mv.

Forløb

Status: Afsluttet
Start: Februar 2020
Afsluttes: Maj 2021

Om partnerskabet

Parter:

Forebyggelsesalliancen (Steno Diabetes Copenhagen og Sjælland, Aarhus Kommune og Novo Nordisk Fonden)

Periode:

Februar 2020 til maj 2021

DSI’s rolle:

Løbende rådgivning og bidrag til økonomiske beregninger og betalingsmodel og med 400.000 kr. til udvikling

Målgruppe:

Mennesker med eller i risiko for svær overvægt og type-2 diabetes

Kontakt

Elisabeth Andreew
Chefkonsulent
E-mail ela@dsi.dk
Tlf. +45 23 25 62 35