Forebyggelse af senkomplikationer af type-2 diabetes

Forebyggelse af senkomplikationer af type-2 diabetes DSI har sammen med Rådet for Sociale Investeringer i Aarhus Kommune investeret i forebyggelse af senkomplikationer af type-2 diabetes blandt udsatte.

Formål

At mindske den sociale ulighed i sundhed og øge trivslen blandt borgere med diabetes ved at forhindre, at udsatte borgere med type-2 diabetes udvikler senkomplikationer som følge af deres lidelse.

Udfordring

Senkomplikationer fra diabetes er dyrt for samfundet og nedsætter livskvaliteten for borgeren. Strukturelle barrierer gør det svært for kommunen at levere den indsats, som borgeren har behov for.

Resultatmål

  • Mindst 36 pct. af de borgere som visiteres til indsatsen (162 af de 450 rekrutterede borgere) fuldfører forløbet og møder frem til kontrolmålinger hhv. 12, 24 og 36 måneder.
  • Mindst 31 pct. af de borgere, som fuldfører forløbet (50 af 162 fuldførende borgere) reducerer deres langtidsblodsukker (HbA1c, målt i mmol/mol) på minimum 8,5 pct. hhv. 12, 24 og 36 måneder efter borgeren påbegynder interventionen (individuelt succesmål).
  • De borgere, der gennemfører indsatsen (162 borgere) opnår en gennemsnitlig reduktion i deres langtidsblodsukker (HbA1c, målt i mmol/mol) på minimum 8,5 pct. 36 måneder efter påbegyndelse af interventionen (kollektivt succesmål). Dette svarer til en blodsukkerreduktion på 6,8 point i gennemsnit pr. borger.

Indsats

Indsatsen henvender sig til udsatte borgere med type 2-diabetes i hele Aarhus Kommune, som har behov for en skræddersyet indsats for at mestre deres sygdom og forebygge senkomplikationer som følge af deres diabetes. Forløbet vil være delt op i fire faser à tre måneders varighed, som giver borgeren viden, kompetencer og relationer, der støtter dem i at nå mål om bedre livskvalitet. Derefter følger to års opfølgning, som skal sikre, at borgeren fastholder de nye sundere vaner. Indsatsen omfatter både individuelle og gruppebaserede indsatser og inkluderer for eksempel individuelle samtaler, træning, madlavning, mentor-ordning, foreningsaktiviteter og familieorienterede indsatser. 

Forløb

Status: Indsats i gang
Start: Februar 2022
Afsluttes: Marts 2028

Om investeringen

Investeringssum
13,3 mio. kr. (50 pct. fra DSI, 50 pct. fra Rådet for Sociale Investeringer)

Antal deltagere:

300 udsatte borgere med type-2 diabetes

Indsatsens varighed:

3 år per program

Målgruppe:

Udsatte borgere med type 2-diabetes i hele Aarhus Kommune

Kontakt

Elisabeth Andreew
Chefkonsulent
E-mail ela@dsi.dk
Tlf. +45 23 25 62 35