Behandling af voldsramte familier

DSI har sammen med Rådet for Sociale Investeringer i Aarhus Kommune investeret i behandling af voldsramte familier i Aarhus Kommune i samarbejde med nonprofitorganisationen Dialog mod Vold.

Formål

At stoppe og forebygge forekomsten af vold i nære relationer og mindske de følgevirkninger, som volden medfører. Ved at tilbyde behandling af både voldsudøvere, deres partnere og børn er målet at bryde den negative voldsspiral.

Et mål med investeringen er samtidig at skabe mere viden om, hvilke konsekvenser og afledte omkostninger der er forbundet med vold i familier, og hvordan sociale indsatser, der virker, kan skabe besparelser på tværs af kommune, region og stat. Investeringscasen går derfor på tværs af kommunale, statslige og regionale budgetter, da vold har omkostninger i både social, sundheds- og retsvæsenet.

Udfordring

Vold i nære relationer giver ar for livet – både for den voldsudsatte partner og for de børn, der vokser op i et hjem med vold. Med afledte sociale, sundhedsmæssige og beskæftigelsesrettede effekter, har vold samtidig store samfundsøkonomiske omkostninger. 

Resultatmål

 • Familierne oplever, at volden er ophørt.
 • Fravær af skadestuebesøg og sygehuskontakter forårsaget af vold.
 • Fravær af sigtelser og domsafsigelser for vold i nære relationer.
 • Fravær af ophold på krisecentre.
 • Fravær af øvrige familiebehandlingstilbud i kommunen.
 • Familiernes generelle ressourcetræk på kommunale ydelser skal være reduceret 60 mdr. efter påbegyndt indsats.

Indsats

At stoppe og forebygge forekomsten af vold i nære relationer og mindske de følgevirkninger, som volden medfører. Ved at tilbyde behandling af både voldsudøvere, deres partnere og børn er målet at bryde den negative voldsspiral.

Et mål med investeringen er samtidig at skabe mere viden om, hvilke konsekvenser og afledte omkostninger der er forbundet med vold i familier, og hvordan sociale indsatser, der virker, kan skabe besparelser på tværs af kommune, region og stat. Investeringscasen går derfor på tværs af kommunale, statslige og regionale budgetter, da vold har omkostninger i både social, sundheds- og retsvæsenet.

Vold i nære relationer giver ar for livet – både for den voldsudsatte partner og for de børn, der vokser op i et hjem med vold. Med afledte sociale, sundhedsmæssige og beskæftigelsesrettede effekter, har vold samtidig store samfundsøkonomiske omkostninger. 

 • Familierne oplever, at volden er ophørt.
 • Fravær af skadestuebesøg og sygehuskontakter forårsaget af vold.
 • Fravær af sigtelser og domsafsigelser for vold i nære relationer.
 • Fravær af ophold på krisecentre.
 • Fravær af øvrige familiebehandlingstilbud i kommunen.
 • Familiernes generelle ressourcetræk på kommunale ydelser skal være reduceret 60 mdr. efter påbegyndt indsats.

Indsatsen består af specialiseret, familieorienteret psykologbehandling til udøvere af volden, deres voldsudsatte partnere og børn. Det er nonprofitorganisationen Dialog Mod Vold, der siden 2001 har specialiseret sig i at behandle særligt voldsudøvere og deres partnere, der leverer indsatsen. Dialog Mod Vold måler systematisk på indsatsens effekt og har gode erfaringer fra flere af landets kommuner og samarbejde med Kriminalforsorgen.

Forløb

Status: I gang
Start: Maj 2021
Afsluttes: Maj 2027

Om investeringen

Investeringssum:

4,8 mio. kr. (50 pct. fra DSI og 50 fra Rådet for Sociale Investeringer.

Antal deltagere:

25 voldsramte familier

Indsatsens varighed:

Fem år

Målgruppe:

Voldsramte familier bosat i Aarhus Kommune

Kontakt

Emil Overgaard Bruhn  
Konsulent
E-mail eob@dsi.dk
Tlf. +45 20 57 49 70