Specialiseret hjælp til unge af forældre med misbrug

DSI har investeret i specialiseret terapi og rådgivning til børn unge, der er belastet af en opvækst i familier med stof- og alkoholmisbrug i Brøndby Kommune.

Formål

At styrke de unges trivsel og tilknytning til uddannelse og arbejdsmark

Udfordring

Mange unge fra familier med stof- eller alkoholmisbrug oplever vanskeligheder i forhold til deres daglige trivsel og udvikling som følge af deres opvækst. De unge går dog hurtigt under radaren, også selvom vi ved, at unge, der vokser op i familier med misbrug, trives dårligere end deres jævnaldrene, ligesom opvæksten kan få indflydelse på deres uddannelse, arbejds- og familieliv senere hen.

Resultatmål

  • De unges trivsel øges
  • Flere af de unge påbegynder og/eller fastholdes i uddannelse og arbejde

Indsats

Indsatsen består af individuel terapi og gruppeforløb, der leveres af nonprofitorganisationen TUBA. TUBA er specialiseret i at hjælpe unge fra familier med misbrug. Indsatsen er afprøvet i en lang række kommuner med positive effekter på unges trivsel og mestringsevner og med reduktion i de unges symptomer på angst, PTSD og depression.

Forløb

Status: I gang
Start: August 2021
Afsluttes: Juni 2028

Om investeringen

Investeringssum:

3,2 mio. kr.

Antal deltagere:

120 unge i alderen 14-35 år bosat i Brøndby Kommune

Indsatsens varighed:

Fem år.

Målgruppe:

Unge i alderen 14-35 år fra familier med misbrug bosat i Brøndby Kommune

Kontakt

Emil Overgaard Bruhn  
Konsulent
E-mail eob@dsi.dk
Tlf. +45 20 57 49 70