Forebyggelse af stress

DSI har investeret i evidensbaseret stressbehandling gennem et lån til udbredelse og udvikling af stressbehandlingstilbuddet Åben og Rolig.

Formål

At videreudvikle og tilbyde Åben og Rolig som sociale investeringer i endnu flere kommuner end i dag. Målet er at nedbringe antallet af stresssygemeldte borgere og sikre, at flere borgere kan få en behandling, der virker og afhjælper stress.

Udfordring

På trods af mange års forskellige indsatser mod stress er antallet af stressede danskere steget støt. Det vurderes, at 35.000 danskere er sygemeldt på grund af stress [1]. Sundhedsstyrelsens Sundhedsprofil, Danskernes Sundhed, påpeger at andelen af danskere med et højt stressniveau er steget fra 20,8 pct. i 2010 til 25,1 pct. i 2017 [2]. Ifølge Sundhedsstyrelsen (2016) koster psykisk belastende arbejdsmiljø 3,4 mia. om året i Danmark, herunder tabt produktivitet, 670.000 tabte arbejdsdage pga. kort sygefravær, 350.000 dage med langvarigt sygefravær og 170 førtidspensioner. I de fleste af landets kommuner i dag tilbydes der ikke evidensbaseret stressbehandling til stresssyge borgere, på trods af, at det er en sygdom der rammer bredt og som vi kan afhjælpe med behandling som vi ved virker – her er Åben og Rolig et af de bedste eksempler herhjemme.

Indsats

Åben og Rolig er et evidensbaseret stressforebyggelses og -behandlingskoncept til voksne og unge udviklet på Københavns Universitet, som tilbydes og drives af Fonden Mental Sundhed.

Forløb

Status: I gang
Start: Marts 2021
Afsluttes: Marts 2027

Om investeringen

Lånesum:

2,9 mio. kr.

Indsatsens varighed:

Fem år

Målgruppe:

Stressramte borgere

Kontakt

Elisabeth Andreew
Chefkonsulent
E-mail ela@dsi.dk
Tlf. +45 23 25 62 35