Investering i ny fond skal være med til at udbrede stressforebyggelse

Af

Publiceret

Profil af et hovede med en masse sammenkrøllede papirkugler over hovedet.

I samarbejde med Fonden Mental Sundhed investerer Den Sociale Investeringsfond nu i stressforebyggelse.

Den Sociale Investeringsfond yder et lån til den nyoprettede Fonden Mental Sundhed, som dermed får mulighed for at opbygge kapacitet til at kunne udbrede det evidensbaserede program ”Åben og Rolig” til mental sundhedsfremme og stressbehandling. Samtidig får Fonden Mental Sundhed finansiering til, at kunne videreudvikle Åben og Rolig, som rummer både forebyggende onlinekurser samt kortere kurser til milde grader af stress. Dermed kan danskerne i højere grad få adgang til kurser inden for mental sundhed, som er tilpasset forskellige behov.

Stress og belastende livsomstændigheder har store omkostninger både for den enkelte, for pårørende, for arbejdspladser og for samfundsøkonomien. Ifølge Sundhedsstyrelsen er andelen af voksne danskere med højt stressniveau steget fra 21 pct. i 2010 til 25 pt. i 2017.  Samtidig oplever størstedelen af de praktiserende læger ifølge en undersøgelse fra Psykiatrifonden et stigende antal henvendelser angående stress eller belastninger, herunder også pga. ledighed, pres fra studierne, økonomien eller helbredet. Det til trods mangler cirka syv ud af ti kommuner muligheder for at etablere et kvalificeret behandlingstilbud til de mennesker, hvor belastningerne bliver for store.

Programmet ”Åben og Rolig” er et forskningsbaseret tiltag udviklet i samarbejde med Harvard University, og med investeringen vil Den Sociale Investeringsfond bidrage til, at Fonden Mental Sundhed kan udbrede stressbehandlingen til flere kommuner og organisationer. Bestyrelsesformand for Den Sociale Investeringsfond, Karen Hækkerup, siger:

“Andelen af danskere med et højt stressniveau vokser og vokser, og stress, som ikke afhjælpes, kan sætte dybe spor i livet og række langt ind i fremtiden. Samtidig koster stress årligt samfundet milliarder i tabt produktivitet, dårligt arbejdsmiljø og tabte arbejdsdage pga. sygefravær. Med vores investering og lån til Fonden Mental Sundhed hjælper vi til, at fonden kan udbrede og udvikle sit evidensbaserede program Åben og Rolig i en almennyttig ramme, så flere stressramte kan komme tilbage i trivsel og på arbejde.”

Karen Hækkerup, Bestyrelsesformand i Den Sociale Investeringsfond

Åben og Rolig er udviklet via forskning i de sidste ti år og er blevet brugt i danske kommuner i de sidste 5 år med gode resultater. Det bruges lige nu i 10 danske kommuner. Planen er nu, med hjælp fra Den Sociale Investeringsfond, at Fonden Mental Sundhed opbygges til at kunne skalere og udbrede den helhedsorienterede metode under fondens almennyttige formål. Direktør i Fonden Mental Sundhed, Christian Gaden Jensen, siger:

“Stress er vores fælles ansvar, og håbet er, at investeringen bliver en motor, der kan være med til at kickstarte en stærkere national indsats mod stressbehandling, og som kan vise andre sociale investorer, politikere og organisationer, at det økonomisk kan betale sig at investere i at hjælpe mennesker til at undgå eller reducere problemer i forbindelse med de belastninger, livet altid giver. Med investeringen fra Den Sociale Investeringsfond kan vi nu hjælpe endnu flere kommuner, virksomheder og private med at sætte ind med forskningsbaserede tiltag, før problemerne eskalerer.”

Christian Gaden Jensen, Direktør i Fonden Mental Sundhed

Fakta

Om investeringen i Fonden Mental Sundhed

Den Sociale Investeringsfond yder lån til Fonden Mental Sundhed, der har til formål at opbygge kapacitet, understøtte udbredelse samt videreudvikle det sundhedspsykologiske program, Åben og Rolig, med et onlinebaseret kursus og en samlet stepped care model. Forrentningen af lånet udgør afkastet til Den Sociale Investeringsfond, som derefter kan geninvesteres.  

Den Sociale Investeringsfond

Den Sociale Investeringsfond [DSI] blev i december 2018 nedsat ved lov af et bredt flertal i Folketinget med et formål om at etablere et marked for sociale investeringsprogrammer i Danmark. Fondens arbejde består i at udvikle og udbrede indsatser på en række store velfærdsområder, hvor de politisk valgte temaer for fonden i 2020 er: udsatte børn og unge, trivsel, forebyggelse af livsstilsygdomme, arbejdsmiljø, og ind på arbejdsmarkedet. Målet er at skabe bedre liv, mindske det offentliges udgifter og danne grundlag for nye offentlige og private investeringer i velfærd. DSI har flere finansieringsformer til rådighed, her i blandt lån, kapitalindskud og garantier.  

Fonden Mental Sundhed

Tilbuddet ”Åben og Rolig” har i de seneste år været forankret i Center For Psykisk Sundhedsfremme, men overgives med investeringen til den nystiftede Fonden Mental Sundhed. Det sker for at skabe en almennyttig model, der gør, at et evt. overskud fra stressprogrammerne vil gå til videre forskning, udvikling og udbredelse af nye og bedre mentale sundhedsindsatser. Fonden Mental Sundhed bestyres af forskere fra flere af landets universiteter og herunder fra Københavns Universitet, DPU, Aarhus Universitet og Copenhagen Business School. Fondens primære formål er at bygge bro fra universitetsbaseret forskning til implementering i samfundet. Fonden er stiftet med donation fra Velliv Foreningen, der arbejder almennyttigt med at forbedre danskernes mentale sundhed. Se mere på www.fondenmentalsundhed.dk

Læs om investeringen

Investering i forebyggelse af stress

Kontakt

Mette Dalsgaard Myrup
Kommunikationskonsulent, DSI
Tlf. +45 42 67 76 57
Email msm@dsi.dk

Christian Gaden Jensen
Direktør for Fonden Mental Sundhed
Tlf. 2872 8020