Call: DSI søger samarbejde med tre pionerkommuner

Vi søger nu tre foregangskommuner, der ønsker at indgå partnerskaber om at udvikle og implementere et socialt investeringsprogram for at løse en konkret velfærdsudfordring, kommunen selv vælger. DSI tilbyder finansiering, rådgivning og hjælp til at udvikle og implementere de tre investeringsprogrammer, der skal vise, at sociale investeringsprogrammer kan styrke den kommunale velfærd.

I DSI er vi allerede i fuld gang med at opbygge de første sociale investeringsprogrammer. Her har omdrejningspunktet været at vise, hvordan lovende indsatser kan forankres og udbredes gennem sociale investeringsprogrammer.

Sociale investeringsprogrammer kan også bruges til at løse komplekse udfordringer. Det ønsker vi at vise sammen med tre foregangskommuner i udviklingspartnerskaber, hvor vi sammen udvikler og implementerer sociale investeringsprogrammer. Lykkes vi med at udvikle et investeringsparat investeringsprogram, stiller DSI også en investeringsgaranti.

For at ansøge skal I pege på den velfærdsudfordring, I gerne vil løse med et socialt investeringsprogram og opstille en foreløbig investeringscase, der beskriver bud på, hvilke sociale og økonomiske gevinster I ønsker at opnå. I DSI ved vi, at investeringer i velfærd er nyt, og vi forventer derfor ikke, at I kan præsentere os for en endelig investeringscase.

Hvis kommuner ønsker at følge udviklingen af de tre investeringsprogrammer, er det muligt at ansøge om at indgå i et følgepartnerskab, der giver viden om og klæder kommuner på til indgå i udbredelsen af investeringerne.

I kan få et overblik over call’et i ”two-pageren” her og det samlede call-materiale kan tilgås her

Det kræver vilje og visioner at gå forrest

Nedenfor har vi listet en række situationer, I som kommune skal kunne se jer selv i, hvis I overvejer at søge samarbejdet som en af de tre pionerkommuner:

  • Vi er visionære med vores løsninger på velfærdsudfordringer og ser gerne, at de ikke kun løser problemer nu og her, men peger ind i fremtiden.
  • Vi ønsker at arbejde mere forebyggende, men har svært ved at sætte indsatser i gang, der først forbedrer livskvalitet og kommuneøkonomien efter en årrække med store udgifter
  • Vi ønsker at arbejde helhedsorienteret, men har svært ved at arbejde på tværs af forvaltningsgrænser eller med region og stat.
  • Vi ved, hvad der skal til for at løse en udfordring, men har ikke midler til at tilbyde indsatsen til alle relevante modtagere.

Ansøgningsfrist: Ansøgningsskema til samarbejdet kan findes her, og der er ansøgningsfrist 1. maj 2021.

Udviklingsforløbene forventes igangsat medio maj.

Spørgsmål: Der afholdes to virtuelle informationsmøder, hvor DSI gennemgår call’et med mulighed for at stille spørgsmål. Informationsmøderne afholdes torsdag 4. marts kl. 14-16 og torsdag 25. marts kl. 14-16

Læs mere om udviklingspartnerskaberne her 

Kontakt

Asger Klöcker-Gatzwiller
Udviklingschef i DSI
2985 0611
akg@dsi.dk