Havnen: Forebyggelse af hjemløshed blandt de mest udsatte unge 

DSI har sammen med Rådet for Sociale Investeringer i Aarhus Kommune og Bikubenfonden investeret i en Housing First-indsats til de mest udsatte unge hjemløse.

Formål

At forebygge og reducere hjemløshed blandt de mest udsatte unge i Aarhus Kommune. Det er en gruppe, der har brug for en ACT-indsats, som er en fleksibel og tværfaglig specialiseret støttemetode, der støtter de mest udsatte borgere i hjemløshed, som i meget begrænset omfang eller slet ikke kan benytte det eksisterende hjælpesystem.  Derudover er ambitionen at bane vej for, at aktører på hjemløseområdet – nationale, kommunale og private – i højere grad prioriterer deres ressourcer på at etablere Housing First-indsatser til unge hjemløse.

Udfordring

Aarhus Kommune har en særlig udfordring med unge hjemløse som den by i Danmark med relativt flest unge hjemløse, sammenlignet med indbyggertallet. Byrådet har derfor defineret en målsætning om at halvere antallet af unge hjemløse mellem 18-24 år på fem år – fra 172 i 2019 til maksimalt 86 i 2024. For at gøre det, er der igangsat en række Housing First-indsatser.

Målgruppe

Projektet henvender sig til den mest udsatte gruppe af unge hjemløse i Aarhus, for hvem det forventes at kunne have gavn af en Housing First-baseret indsats. Denne målgruppe er kendetegnet ved at have en kaotisk livsførelse, der kræver særlige, intensive og fleksible støtte- og boligløsninger. Målgruppen omfatter unge, der er gadesovere eller herbergsbrugere samt unge, som har mistet kontakten til det kommunale system mere generelt.

Resultatmål

  • Boligsituation: Den unge har en stabil boligsituation. I praksis operationaliseres det som, at den unge ikke bruger forsorgshjem.
  • Selvmestring: Den unge oplever øget trivsel, lyst og evne til at mestre eget liv. Måles som progression i den unges handleplan i kommunen.
  • Arbejdsmarkedssituation: Den unge får større tilknytning til enten uddannelse eller arbejdsmarked. Beskæftigelse måles som, at den unge har været registreret med en beskæftigelsesgrad på mindst 25 % i foregående 6-måneders periode, og større tilknytning til uddannelse måles som indskrivning og studieaktivitet på en SU-berettiget uddannelse.

Indsats

Investeringen er målrettet de mest udsatte unge hjemløse i Aarhus Kommune med det formål, at få dem tættere på fast bolig. Målet er, at de unge skal væk fra herberg og i egen bolig, og at de skal komme tættere på, eller i gang med beskæftigelse eller uddannelse. Samtidig er det målet, at de unges livsmestring øges – så de på sigt bliver i stand til at mestre eget liv og kan stå på egne ben.

De unge, der tager del i projektet, skal tilbydes en intensiv, helhedsorienteret og fleksibel støtte- og udviklingsindsats, som har karakter af en forebyggende indsats i forhold til udvikling af kronisk hjemløshed eller yderligere forværring af aktuelle udfordringer.

Indsatsen er forankret i principperne i Housing First-tilgangen, og består af tre sammenhængende komponenter:

  • Bolig: En betalelig bolig i et miljø, der giver de unge adgang til fællesskaber.
  • Støtte: Intensiv, individuelt tilrettelagt og fleksibel social støtte inspireret af ACT-metoden
  • Fællesskab: En fællesskabsindsats forankret i lokalmiljøet

Forløb

Status: I gang
Start: December 2021
Afsluttes: Februar 2027

Kontakt

Emil Overgaard Bruhn  
Konsulent
E-mail eob@dsi.dk
Tlf. +45 20 57 49 70