Ny social millioninvestering skal bekæmpe ulighed i sundhed for diabetespatienter i Aarhus

Af

Publiceret

En person sidder med en fingerprikker til blodsukkermåling.

Den første sociale investering på sundhedsområdet af sin art i Danmark skal være med til at skabe en sundere livsstil og forebygge senkomplikationer for mennesker med type 2-diabetes. Den Sociale Investeringsfond og Rådet for Sociale Investeringer har i alt investeret 13,3 millioner kroner i indsatsen, som Aarhus Kommune skal levere.

Diabetes skaber begrænsninger i mange menneskers liv. Særligt hos udsatte borgere, som i forvejen har udfordringer med sund kost og fysisk aktivitet. Derfor har Den Sociale Investeringsfond, Rådet for Sociale Investeringer og Aarhus Kommune nu indgået et samarbejde om et socialt investeringsprogram, der skal hjælpe mennesker med type 2-diabetes, som er i særlig risiko for at udvikle senkomplikationer, herunder nerve- og nyresygdomme. Den Sociale Investeringsfond og Rådet for Sociale Investeringer har i alt investeret 13,3 millioner kroner i indsatsen, som Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune skal levere.

“Forebygger vi senkomplikationer af type 2-diabetes, kan vi give de mennesker, der lever med sygdommen en bedre hverdag, hvor de i højere grad kan klare sig selv. Det giver både en stor livsværdi for den enkelte, og samtidig er der en økonomisk gevinst både for kommunen og også for regionerne, fordi man på tværs af sektorer undgår de stigende udgifter til støtte, der ellers vil være i takt med at komplikationerne vokser. Derfor er det en god investering både menneskeligt og økonomisk.”

Camilla Bjerre Damgaard, Fondschef i Den Sociale Investeringsfond

Målet er at hjælpe 450 mennesker med type 2-diabetes over en periode på tre år. Indsatsen, som er udviklet i samarbejde med Steno Diabetes Center Aarhus og i dialog med Praktiserende Lægers Organisation Aarhus, tager udgangspunkt i en igangværende indsats i Aarhus Vest. Denne viser, at man med de rette midler, kan lykkes med at få ellers udsatte borgere til at leve et liv, som forebygger senkomplikationer efter type 2-diabetes.

“Vi ved, at sårbare grupper ofte har en lavere sundhedskompetence og et mere begrænset socialt netværk, som kan yde støtte og afbøde sårbarhed. Med denne indsats kan vi gå ind og tage fat om nældens rod.”

Annelli Sandbæk, Enhedschef hos Steno Diabetes Center Aarhus

Hos PLO Aarhus ser formand Jakob Ravn frem til at gå ind i samarbejdet.

“Vi er spændte på at gå med i den her indsats, og vi ser det som en mulighed for at løfte sundheden og livskvaliteten for nogle borgere, som har det svært.”

Jakob Ravn, Formand PLO Aarhus

Flere investeringer på sundhedsområdet

Aarhus Kommune arbejder målrettet med at mindske ulighed i sundhed. Og det er dermed helt naturligt, at Sundhed og Omsorg går ind i samarbejdet som en aktiv aktør:

“Desværre ser vi en massiv social slagside, når det kommer til diabetespatienter med senkomplikationer. Derfor er jeg utrolig glad for, at vi med denne investering har mulighed for at skabe mere sundhed og vise vejen for andre investeringer på sundhedsområdet.”

Jette Skive, Rådmand for Sundhed og Omsorg i Aarhus

Investeringen på 13,3 millioner kroner er den første sociale investering på sundhedsområdet i Danmark. Hos Rådet for Sociale Investeringer håber formand, Gurli Martinussen, at det ikke er den sidste:

“Det er lidt af en milepæl, vi her har passeret. Jeg håber, at det kan være med til at bane vejen for fremtidige investeringer på sundhedsområdet, der fremmer lighed i sundhed.”

Gurli Martinussen, Formand for Rådet for Sociale Investeringer i Aarhus

Læs mere

Fakta om diabetes

  •  På landsplan lever ca. 250.000 borgere med diabetes, samtidig med at der årligt kommer omtrent 29.000 nye til. Heraf udgør type 2-diabetes den største gruppe med cirka 80 procent af alle diabetestilfælde.
  • I Aarhus Kommune er antallet af borgere med type 2-diabetes mere end tredoblet siden 2000, og i 2018 havde 10.700 aarhusianere type 2-diabetes. Frem mod 2025 forventes antallet at stige yderligere til minimum 15.000.
  • Statistisk set har kortuddannede, lavtlønnede og arbejdsløse større risiko for at udvikle senkomplikationer efter deres diabetes.

Fakta om sociale investeringer

I et socialt investeringsprogram går en myndighed, en leverandør med faglig ekspertise og en investor sammen om at gennemføre en indsats, der både kan skabe livsforbedringer for den enkelte og på sigt kan skabe gevinster på et offentligt budget. Investeringsprogrammet påbegyndes ved, at investoren stiller kapital til rådighed for leverandøren, som kan påbegynde arbejdet med indsatsen. Hvis indsatsen har den aftalte effekt og dermed skaber social forandring, betaler myndigheden investoren tilbage plus et afkast. Det er altså investor, der bærer risikoen.

Læs mere om investeringen

Forebyggelse af senkomplikationer af type-2 diabetes

Kontakt

Mette Dalsgaard Myrup
Kommunikationskonsulent, DSI
Tlf. +45 42 67 76 57
Email msm@dsi.dk

Tue Germundsson
Presseansvarlig i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune
Tlf. 4185 9054 
tuge@aarhus.dk 

Annelli Sandbæk
Enhedschef for Enhed for Sammenhængende Patientforløb, Steno Diabetes Center Aarhus
Tlf. 2128 2073 
anesnd@rm.dk

Gurli Martinussen
Formand for Rådet for Sociale Investeringer
Tlf. 2171 3030 
gmartinussen@outlook.dk