Mød os

DSI er etableret ved lov af en bred aftalekreds i Folketinget i december 2018 med to formål. DSI skal som social investor foretage sociale investeringer, der skaber livsforbedringer for den enkelte og fører til gevinster for velfærdssamfundet. Samtidig skal DSI modne markedet for sociale investeringer for at skabe grundlag for nye investeringer i velfærd.

Læs mere om DSI som social investor og DSI som markedsmodner, eller gå til socialeinvesteringer.nu, hvis du gerne vil vide mere om sociale investeringer generelt.

DSI består af et sekretariat, en bestyrelse og et rådgivende udvalg som du kan læse mere om herunder.


Medarbejdere

Sekretariatet varetager den daglige drift og er sammensat af fagligheder fra finanssektoren, fondssektoren, samfundsøkonomi, evaluering og analyse, politikudvikling, strategi og kommunikation. Det giver os en solid basis for at udpege sociale investeringer, hvor det samfundsmæssige impact er stor, investeringen rentabel og etikken i orden, når man investerer i velfærd til udsatte mennesker.

 • Camilla Bjerre Damgaard

  Camilla Bjerre Damgaard

  Fondschef

  E-mail cbd@dsi.dk
  Tlf. +45  21 54 93 17

  Ledelse, strategi, partnerskaber og kommunikation.

  Hent pressefotos her.

 • Asger Klöcker-Gatzwiller

  Asger Klöcker-Gatzwiller

  Sekretariatsleder, DPO

  E-mail akg@dsi.dk
  Tlf. +45 29 85 06 11

  Bestyrelse, rådgivende udvalg, lovgrundlag, tilsyn, GDPR og administration.

 • Søren Skårhøj

  Søren Skårhøj

  Chefkonsulent

  E-mail ssk@dsi.dk
  Tlf. +45  53 54 40 88

  Investeringer, offentlige myndigheder, økonomi, regnskab, analyse, evaluering og data.

 • Elisabeth Andreew

  Elisabeth Andreew

  Chefkonsulent

  E-mail ela@dsi.dk
  Tlf. +45 23 25 62 35

  Investeringer, private investorer, risikostyring og internationale erfaringer.

 • Emil Overgaard Bruhn

  Emil Overgaard Bruhn

  Konsulent

  E-mail eob@dsi.dk
  Tlf. +45 20 57 49 70

  Investeringer, velfærdsleverandører, porteføljestyring, eksterne analyser.

 • Nanna Ravn

  Nanna Ravn

  Udviklingskonsulent

  E-mail ncr@dsi.dk
  Tlf. +45 40 41 23 65

  Partnerskaber, markedsmodning, fonde og statsligt samarbejde.

 • Mette

  Mette Dalsgaard Myrup (På barsel)

  Kommunikationskonsulent

  E-mail msm@dsi.dk
  Tlf. +45 42 67 76 57

  Presse, kommunikation, debat, hjemmeside, sociale medier, events og socialeinvesteringer.nu.

 • Gustav Kronborg

  Gustav Kronborg

  Konsulent

  E-mail gkr@dsi.dk
  Tlf. +45 53 87 98 31

  Investeringer, porteføljestyring, research, analyse og data.

Bestyrelsen

Den Sociale Investeringsfond ledes af en bestyrelse, der disponerer over fondens midler. Det er bestyrelsen, der beslutter, hvilke investeringer DSI skal foretage. Bestyrelsen har kompetencer inden for investeringsområdet og viden om den offentlige sektor og civilsamfundet.
Social- og boligministeren udpeger fire bestyrelsesmedlemmer, herunder formanden. KL og Danske Regioner udpeger hver to bestyrelsesmedlemmer.

 • Ulla Tørnæs.

  Ulla Tørnæs

  Bestyrelsesformand for Den Sociale Investeringsfond

 • Mickael Bech.

  Mickael Bech

  Professor i sundhedsledelse- og politik, SDU

 • Hanna Line Jakobsen.

  Hanna Line Jakobsen

  Chef for Novo Nordisk Fondens sociale og humanitære område

 • Peter Høltermand.

  Peter Høltermand

  Non Executive Director og Senior Advisor

 • Anne Møller Ronex.

  Anne Møller Ronex

  1. næstformand (RV), Region Sjælland

 • Stine Damborg

  2. næstformand (K), Region Midtjylland

 • Anders Winnerskjold.

  Anders Winnerskjold

  Rådmand for Sociale forhold og Beskæftigelse i Aarhus Kommune

 • Søren Steen Andersen.

  Søren Steen Andersen

  Borgmester (V), Assens Kommune

Det rådgivende udvalg

Den Sociale Investeringsfond har et rådgivende udvalg, som bistår og rådgiver bestyrelsen om offentlige myndigheders deltagelse i sociale investeringer, bæredygtige investeringsmodeller og asset management, fondes udvælgelse, implementering og forankring af velfærdsinitiativer samt civilsamfundet og private velfærdsleverandørers samarbejde med offentlige myndigheder. Det er social- og boligministeren, der udpeger medlemmer til udvalget.

 • Peter Holm

  Chef for Samfundsansvar, Velliv

 • Dorthe Ploug Hansen.

  Dorthe Ploug Hansen

  Adm. Direktør, Liljeborg

 • Søren Kaare-Andersen

  Søren Kaare-Andersen

  Direktør, Bikubenfonden

 • Ulrik Andersson.

  Ulrik Andersson

  Økonomidirektør, TryghedsGruppen

 • Mikael Bek

  Head of ESG, PenSam

 • Vibe Klarup.

  Vibe Klarup

  Generalsekretær, Amnesty International Danmark

 • Line Rasmussen

  Projektchef for det sociale område, Ole Kirk’s Fond

 • Mads Roke.

  Mads Roke Clausen

  Direktør i LOS – Landsorganisationen for sociale tilbud

 • Karsten Storgaard Bjerre

  Chefkonsulent, Komponent

 • Gurli Martinussen

  Bestyrelsesformand, Rådet for Sociale Investeringer

 • Christian Toft Ramsbøl

  Vicedirektør, Poul Due Jensens Fond

 • Rikke Margrethe Friis

  Forhandlingsdirektør, Danske Regioner

 • Claus Ørum Mogensen

  Kontorchef KL

 • Mette Feifer.

  Mette Feifer

  Vicedirektør, Dansk Erhverv

 • Jannik Tharben-Buchholz.

  Jannik Tharben Buchholz

  Ledende partner, Den Sociale Kapitalfond

 • Anna Bjerre.

  Anna Bjerre Thorsteinsson

  Formand, Frivilligrådet, Direktør, GirlTalk

 • Laura Auken.

  Laura Auken

  Centerchef, Center for Frivilligt Socialt Arbejde