Mød os

Medarbejdere

Bestyrelsen

Det rådgivende udvalg

DSI er etableret af en bred aftalekreds i Folketinget, der inspireret af erfaringer fra bl.a. Storbritannien ønskede at skabe et marked for sociale investeringer i Danmark. Visionen for DSI var drevet af to ting: Et ønske om at tiltrække ny kapital til velfærden i Danmark, fx ved at give pensionsselskaber mulighed for at investere i velfærdsstaten og ønsket om at bruge sociale investeringer som et nyt redskab til at håndtere velfærdsudfordringer på tværs af sektorer og derigennem sikre bedre velfærd til borgerne. Fondens arbejde består i at udvikle og udbrede sociale investeringer på en række store velfærdsområder.
Læs mere under DSI som investor, og på socialeinvesteringer.nu, hvis du gerne vil vide mere om sociale investeringer generelt. 

Den Sociale Investeringsfond består af et sekretariat, en bestyrelse og et rådgivende udvalg.

Medarbejdere

Sekretariatet varetager den daglige drift. Vi har til opgave at modne markedet for sociale investeringer, både ved at udvikle investeringer, foretage investeringer, rådgive myndigheder, investorer og leverandører om sociale investeringer og at styre driften af de sociale investeringer, der er påbegyndt.
Sekretariatet er sammensat af fagligheder fra finanssektoren, fondssektoren, samfundsøkonomi, evaluering og analyse, politikudvikling, strategi og kommunikation. Det giver os en solid basis for at udpege sociale investeringer, hvor den samfundsmæssige impact er stor, investeringen rentabel og etikken i orden, når man investerer i velfærd til udsatte mennesker.

Camilla Bjerre Damgaard
Fondschef
cbd@dsi.dk

Søren Skårhøj
Specialkonsulent
ssk@dsi.dk

Nanna Lodberg Theut
Kommunikationschef
nlot@dsi.dk

Anna Bech Nedergaard
Specialkonsulent
abn@dsi.dk

Asger Klöcker-Gatzwiller
sekretariatsleder
akg@dsi.dk

Emil Overgaard Bruhn
Konsulent
eob@dsi.dk

Elisabeth Andreew
Chefkonsulent
ela@dsi.dk

Favicon 512x512

Gustav Kronborg
Student
gkr@dsi.dk

Favicon 512x512

Philip Rau-Andersen
Kommunikationsstudent
pra@dsi.dk

Pressefotos

Pressefotos af fondschefen Camilla Bjerre Damgaard kan findes her

Bestyrelsen

Den Sociale Investeringsfond ledes af en bestyrelse, der disponerer over fondens midler. Det er bestyrelsen, der beslutter, hvilke investeringer DSI skal foretage. Bestyrelsen har kompetencer inden for investeringsområdet og viden om den offentlige sektor og civilsamfundet.
Social- og ældreministeren udpeger fire bestyrelsesmedlemmer, herunder formanden. KL og Danske Regioner udpeger hver to bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsesmedlemmer udpeges for en periode på fire år med mulighed for at blive genudpeget én gang.

Ulla Tørnæs

Ulla Tørnæs
Bestyrelsesformand for Den Sociale Investeringsfond

mickaelbech

Mickael Bech
Professor i sundhedsledelse- og politik, SDU

hannaline

Hanna Line Jakobsen
Chef for Novo Nordisk Fondens sociale område

Peter Høltermand

Peter Høltermand
Non Executive Director og Senior Advisor

Anne Møller Ronex

Anne Møller Ronex
1. Næstformand (RV),
Region Sjælland

stinedamgaard

Stine Damborg
2. Næstformand (K),Region Midtjylland.

Anders Winnerskjold

Anders Winnerskjold
Rådmand for Sociale forhold og Beskæftigelse i Aarhus Kommune

soerensteenandersen2

Søren Steen Andersen
Borgmester (V), Assens Kommune

Det rådgivende udvalg

Den Sociale Investeringsfond har et rådgivende udvalg, som bistår fonden med faglig indsigt og aktuel viden. Det rådgivende udvalg repræsenterer relevante aktører for fondens arbejde, herunder almennyttige fonde, pensionsselskaber, vidensinstitutioner, civilsamfundsorganisationer mv. Social- og ældreministeren udpeger medlemmer til udvalget.

Per Nikolaj Bukh

Per Nikolaj Bukh 
Professor i offentlig ledelse og økonomistyring, Aalborg Universitet

Charlotte markussen

Charlotte Markussen
Direktør, Høje-Taastrup Kommune

Jette Søndergaard Hansen

Jette Søndergaard 
Strategisk Programchef, Herning Kommune

Dorthe Ploug Hansen

Dorthe Ploug Hansen
Head of operations, Liljeborg

Søren Kaare-Andersen

Søren Kaare-Andersen
Direktør, Bikubenfonden

Ulrik Andersson

Ulrik Andersson
Økonomidirektør, TryghedsGruppen

Henriette Christiansen

Henriette Christiansen
Direktør, Egmont Fonden

Vibe Klarup

Vibe Klarup
Generalsekretær, Amnesty International Danmark
Formand, Foreningen Folkemødet

Helle Øbo

Helle Øbo
Administrerende direktør, Askovfonden

Mads Roke

Mads Roke Clausen
Direktør i LOS – Landsorganisationen for sociale tilbud

Jann Sjursen
Tidl. formand for Rådet for Socialt Udsatte

Morten Freil

Morten Freil
Direktør, Danske Patienter

Mia Manghezi

Mia Manghezi
Projektudviklingsdirektør, PensionDanmark Ejendomme

Benny Andersen

Benny Andersen
Forbundsformand, Socialpædagogernes Landsforening

Mads Blistrup

Mads Bilstrup
Tidl. formand for Dansk Socialrådgiverforening

Mette Feifer

Mette Feifer
Vicedirektør, Dansk Erhverv

Jannik Tharben Buchholz

Jannik Tharben Buchholz
Ledende partner, Den Sociale Kapitalfond

Anna Bjerre

Anna Bjerre Thorsteinsson
Formand, Frivilligrådet, Direktør, GirlTalk

Laura Auken

Laura Auken
Centerchef, Center for Frivilligt Socialt Arbejde

Camilla Bjerre
Damgaard

Fondschef

Camilla er fondschef i Den Sociale Investeringsfond, hvor hun har det overordnede ansvar for fondens investeringer og partnerskaber, samarbejdet med bestyrelsen og fondens interessenter. Camilla har en baggrund som programchef i Egmont Fonden og har tidligere været partner i konsulentfirmaet DAMVAD samt sekretariatschef på professionshøjskolen Metropol. Camilla er uddannet cand.scient.pol fra Aarhus Universitet.

cbd@dsi.dk                       +45  21 54 93 17

Camilla

Søren Skårhøj

Specialkonsulent

Søren har ansvar for de administrative opgaver i fonden. Foruden administration er Søren projektleder for en del af fondens investeringer og potentielle investeringer.

Søren har en baggrund som økonomisk konsulent for Alternativet og som konsulent i Ankestyrelsen og det tidligere Fødevare- og Miljøministerium. Søren er uddannet økonom fra Københavns Universitet.

ssk@dsi.dk                       +45  53 54 40 88

Søren

Nanna Lodberg
Theut

Kommunikationschef

Nanna er kommunikationschef for Den Sociale Investeringsfond. Nanna har ansvar for fondens kommunikation, mediesamarbejde og er redaktør på dsi.dk og socialeinvesteringer.nu. 

Nanna kommer fra en stilling i politisk sekretariat i det tidligere Social- og Indenrigsministeriet, hvor hun også har været presserådgiver, ligeledes i Børne- og Socialministeriet. Før det har hun været journalist og vært på Radioavisen samt en række andre programmer i Danmarks Radio. Nanna er uddannet i Socialvidenskab og Journalistik fra Roskilde Universitet.

nlot@dsi.dk                        +45 41 85 10 05

Nanna

Anna Bech
Nedergaard

Specialkonsulent

Anna er projektleder for en række af fondens investeringer og potentielle investeringer. Desuden koordinerer Anna fondens ansøgningsproces og indsamler viden fra internationale erfaringer om sociale investeringer.

Anna har foruden at være student i DSI også arbejdet i Marselisborg Consulting og Oxford Research. Anna er uddannet i Statskundskab fra Københavns Universitet.

abn@dsi.dk                       +45 25 12 64 48

Anna

Asger Klöcker-
Gatzwiller

Sekretariatsleder

Asger er sekretariatsleder og har ansvar for at koordinere og sikre kvalitet i arbejdet med vores bestyrelse og det rådgivende udvalg. Desuden har han ansvar for lovgrundlag, GPDR etc.

Asger har en baggrund som konsulent hos Tænketanken DEA og er uddannet i Politik og Forvaltning fra Roskilde Universitet.

akg@dsi.dk                    +45 29 85 06 11

Asger

Emil Overgaard
Bruhn

Konsulent

Emil er konsulent og uddannet økonom fra Københavns Universitet.

Emil har tidligere arbejdet i Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI).

eob@dsi.dk                      

Emil

Elisabeth Andreew

Chefkonsulent

Elisabeth har ansvar for at styrke den private sektors investeringer i Den sociale Investeringsfond og formidle erfaringer fra det sociale investeringsmarked i ind- og udland. Elisabeth er desuden projektleder i en række af fondens investeringer og potentielle investeringer.

Elisabeth kommer fra en rolle i Danske Bank, hvor hun har været ansvarlig for bankens strategiske dialog og samarbejde med nogle af de største danske finansielle institutioner. Derudover har hun lavet porteføljeforvaltning hos ATP og makro/risiko og investeringsanalyse i Nordea og Danske Bank. Elisabeth har en MsC i finansiering fra Lunds Universitet og har også gennemført CFA-programmet (Chartered Financial Analyst).

ela@dsi.dk                       +45 23 25 62 35

Elisabeth