Investering i anbragte og udsatte børns skolegang

DSI har sammen med Rådet for Sociale Investeringer i Aarhus Kommune og Lauritzen Fonden investeret i at flere udsatte og anbragte børn består folkeskolens afgangsprøve.

Formål

At støtte de mest udsatte og anbragte børns læring gennem en langsigtet og helhedsorienteret indsats, så de i højere grad kan fastholdes i- og gennemføre folkeskolen og ungdomsuddannelser.

Indsatsen er langsigtet og forholdsvist dyr, som udfordrer kommunens mulighed for at igangsætte dette læringsprogram, som ellers har dokumenteret effekt på, at flere anbragte og udsatte børn gennemfører en ungdomsuddannelse, bryder med negativ social arv og skabe sig et godt og selvforsørgende liv. Denne forebyggende og langsigtede tankegang hjælper det sociale investeringsprogram med at løfte. 

Resultatmål

  • 80 pct. af de indskrevne børn har deltaget i både mentorordning og læringscamps i det første år.
  • 70 pct. af de indskrevne børn har deltaget aktivt i programmet i år to og tre.
  • 55 pct. af de indskrevne børn deltager i programmet.
  • 69 pct. af dem som startede i programmet består folkeskolens afgangsprøve (FSA).
  • 52 pct. af dem som startede i programmet er påbegyndt en ungdomsuddannelse tre år efter gennemført FSA.

Indsats

Indsatsen tilbydes anbragte og udsatte børn mellem 9 og 13 år. Programmet varer seks år, og følger som minimum deltagerne indtil de er færdige med folkeskolen. Programmet består af læringscamps, en mentorordning baseret på frivillige kræfter samt brobygning fra programmet til børnenes hverdag.

Indsatsen leveres af nonprofitorganisationen Lær for Livet. Indsatsen er evalueret og videreudviklet gennem de sidste ti år med gode resultater for børnene. Af de børn og unge, der hidtil har gennemført forløbet, er ¾ i gang med en ungdomsuddannelse, når de er 18 år – modsat ca. ¼ blandt anbragte børn og unge generelt. Endvidere har knap 80 pct. af de deltagende i Lær for Livets camps gennemført folkeskolens afgangsprøve, hvor tallet kun er ca. 50 pct. for anbragte børn og unge generelt.

Forløb

Status: I gang
Start: Maj 2022
Afsluttes: Januar 2035

Om investeringen

Investeringssum:

17,3 mio. kr. (50 pct. fra DSI, 50 pct. fra Rådet for Sociale Investeringer)

Antal deltagere:

80 børn

Indsatsens varighed:

13 år

Målgruppe:

Anbragte og udsatte børn i Aarhus Kommune.

Kontakt

Elisabeth Andreew
Chefkonsulent
E-mail ela@dsi.dk
Tlf. +45 23 25 62 35