Den Sociale Investeringsfond er vedtaget i Folketinget

Af

Publiceret

Den Sociale Investeringsfond

Den Sociale Investeringsfond er vedtaget ved lovforslag af et bredt flertal i Folketinget.

Et bredt folketingsflertal har stemt for lovforslaget om at etablere Den Sociale Investeringsfond. Flertallet består af Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Konservativt Folkeparti, Alternativet og Liberal Alliance.

Den Sociale Investeringsfond skal investere i tidlige og forebyggende indsatser inden for de brede velfærdsområder.

Læs pressemeddelelsen her