Investering i hjemløshed i Ikast-Brande Kommune

Af

Publiceret

Et par hænder holder et lille lille hus skåret ud i pap.

Ikast-Brande Kommune og Den Sociale Investeringsfond (DSI) indgår aftale om en investering i hjælp til hjemløse borgere med udgangspunkt i Housing First. Det er samtidig den tredje investering i hjemløshed for DSI.

Selvom Ikast-Brande kommune ikke har et stort antal hjemløse borgere som fx storbykommuner, så er der stadig mennesker i hjemløshed i kommunen, og netop det lave antal gør det vanskeligt for kommunen at give den hjælp, de gerne vil. Derfor er DSI og Ikast-Brande kommune gået sammen i en sociale investering. Psykiatri- og Handicapchef Ulla Wernberg-Møller siger:

“Vi har gennem mange år arbejdet for at nedbringe hjemløshed, men omfanget af hjemløshed stiger fortsat, som vi ser det i resten af Danmark. Derfor er vi nødt til at tage nye metoder i brug. Samarbejdet med Den Sociale Investeringsfond giver os en unik mulighed for at få et økonomisk frirum til at investere massivt i nogle meget intensive indsatser.”

Ulla Wernberg-Møller, Psykiatri- og Handicapchef i Ikast-Brande kommune

De næste tre år skal investering hjælpe 20 borgere ud af hjemløshed. Det er den tredje investering, som DSI laver i hjemløshed med udgangspunkt i Housing First metoder, der er en veldokumenteret indsats til at støtte mennesker til et liv uden hjemløshed.

Den adskiller sig ved at være for en bredere aldersgruppe, da den også inkluderer voksne hjemløse, samtidig er det også vigtigt, at der er gode hjemløseindsatser i de kommuner, der ikke har en stor gruppe hjemløse. Det siger fondschef i DSI, Camilla Bjerre Damgaard:

“Hjemløshed er ikke kun et storbyfænomen, men jo færre hjemløse en kommune har, jo sværere kan det være at levere de intensive og målrettede indsatser, der er brug for. Hvis sociale investeringer kan være med til at fjerne den forskel på hjælp, som man kan få som hjemløs i henholdsvis land og by, er det meget positivt.”

Camilla Bjerre Damgaard, Fondschef I Den Sociale Investeringsfond

Fakta

Om investeringen:

  • Indsatsen varer 9 måneder per borger
  • Mindst 80 % af de borgere som visiteres til indsatsen (16 af de 20 rekrutterede borgere) fuldfører forløbet med deltagelse gennem alle 9 måneder.
  • DSI har investeret 3,6 millioner kroner i indsatsen

Læs mere om investeringen

Bekæmpelse af hjemløshed

Om sociale investeringer

I en social investerings går en myndighed, en leverandør med faglig ekspertise og en investor sammen om at gennemføre en indsats, der både kan skabe livsforbedringer for den enkelte og på sigt kan skabe gevinster på et offentligt budget. Investeringsprogrammet påbegyndes ved, at investoren stiller kapital til rådighed for leverandøren, som kan påbegynde arbejdet med indsatsen. Hvis indsatsen har den aftalte effekt og dermed skaber social forandring, betaler myndigheden investoren tilbage plus et afkast. Det er altså investor, der bærer risikoen.

Kontakt

Mette Dalsgaard Myrup
Kommunikationskonsulent, DSI
Tlf. +45 42 67 76 57
Email msm@dsi.dk

Mette Christensen
Centerleder og Projektleder for Profugo.
Tlf. 2090 5952
metch@ikast-brande.dk

Karen Heebøll
På Tværs Direktør, vedr. Ikast-Brande Kommune og sociale investeringer generelt.
Tlf. 3051 7278
kahee@ikast-brande.dk