Investering i bekæmpelse af hjemløshed

DSI har investeret i Housing First-indsatser til hjemløse og udsætningstruede borgere i Ikast-Brande Kommune.

Formål

Ikast-Brande Kommune har ikke mange hjemløse, og de har derfor vanskeligt ved at løfte en intensiv og specialiseret indsats til denne målgruppe grundet begrænset kompetence blandt de fagprofessionelle.

At sikre en stabil livssituation for de hjemløse og udsætningstruede borgere i Ikast-Brande Kommune gennem en Housing First indsats.

Resultatmål

  • Mindst 80 pct. af de borgere som visiteres til indsatsen (16 af de 20 rekrutterede borgere) fuldfører forløbet med deltagelse gennem alle 9 måneder.
  • Mindst 80 pct. af de borgere, som forud for indsatsen start havde et væsentligt herbergsforbrug (>30 dage over 6 måneder inden indsatsens start), har mindre end 6 dages ophold på et herbergshjem pr. 6. måned i opfølgningsperioden som løber i 3 år fra indsatsens start.
  • Mindst 60 pct. af de borgere, som forud for indsatsen start ikke havde et væsentligt herbergsforbrug, lykkedes med at nedbringe deres forbrug af bostøtte – defineret som, at de får ingen eller lidt bostøtte i opfølgningsperioden (3 år).

Indsats

Indsatsen er målrettet de hjemløse borgere i Ikast-Brande Kommune, som har det særligt svært, og som har brug for en fokuseret indsats for at blive hjulpet videre i deres liv. Indsatsen er baseret på Housing First metoden CTI og borgerne modtager indsatsen i ca. ni måneder. Indsatsen betyder, at de normale barrierer for hurtig behandling og intensiv indsats, minimeres via klare aftaler mellem de relevante parter. Formålet er at imødekomme borgerens behov for en hurtig og effektiv indsats, der støtter borgeren i at bevare ophold i egen bolig samt sikre, at den nødvendige støtte til dette leveres, særligt i den kritiske overgangsfase fra forsorgshjem til egen bolig.

Forløb

Status: I gang
Start: Januar 2022
Afsluttes: September 2027

Om investeringen

Antal deltagere:

20

Indsatsens varighed:

Fem år

Målgruppe:

Alle hjemløse og udsætningstruede borgere i Ikast-Brande Kommune.

Kontakt

Søren Skårhøj
Chefkonsulent
E-mail ssk@dsi.dk
Tlf. +45  53 54 40 88