Forebyggelse af hjemløshed

DSI har investeret i udbredelse af Housing First-indsatser til udsatte unge med ustabil boligsituation i Roskilde Kommune.

Formål

At give de unge en stabil boligsituation og støtte til at komme i uddannelse eller arbejde. 

Udfordring

Roskilde Kommune er udfordret af, at flere unge står på kanten af hjemløshed. Det indebærer ofte misbrugsproblemer eller psykiske udfordringer. Kendetegnet for de unge er, at de har brug for en stabil livssituation, for at kunne deltage i en uddannelse eller på arbejdsmarkedet. Gennem en housing first indsats er det målet, at de unge får dette, og får hjælp til at tackle udfordringer i livet.

Resultatmål

  • Den unge oplever øget trivsel, lyst og evne til at mestre eget liv. Tilbagebetaling baseres på progression i borgernes handleplaner i forhold til sidste seneste opfølgning før indsatsens start.
  • Den unge har en stabil boligsituation og har ikke brug for hjælp til udvikling af færdigheder.
  • Den unge kommer i uddannelse eller job. Hvis ikke dette er muligt betragtes skridt mod fx fleksjob eller førtidspension også som en succes. Det operationaliseres ved, at de unge ikke modtager forsørgelsesydelse bortset fra førtidspension i de foregående seks måneder.

Indsats

Indsatsen er inspireret af metoderne Individuelt Planlagt job med Støtte (IPS) og Critical Time Invention (CTI), som er dokumenterede effektive metoder til at støtte borgere i en kritisk overgangsfase som overgangen til egen bolig for unge i udsatte positioner er. Med Tilsagnet frikøbes to ungekonsulenter, som har særlige kompetencer inden for både social- og beskæftigelsesområdet. Samtidig stiller Roskilde midlertidige boliger til rådighed til de unge, som overgangsboliger til de kan komme i egen bolig. 

Forløb

Status: I gang
Start: Januar 2022
Afsluttes: Januar 2028

Om investeringen

Antal deltagere:

28

Indsatsens varighed:

Fem år

Målgruppe:

Unge i ustabile boligsituationer i Roskilde Kommune

Kontakt

Søren Skårhøj
Chefkonsulent
E-mail ssk@dsi.dk
Tlf. +45  53 54 40 88