Investering i behandling af stress

DSI har investeret i evidensbaseret behandling af stressramte i Rudersdal Kommune i samarbejde med Fonden Mental Sundhed.

Formål

At behandle deltagernes stresssygdom og derigennem hjælpe dem tilbage på arbejdsmarkedet.

Udfordring

Stress og belastende livsomstændigheder har store omkostninger både for den enkelte, for pårørende, for arbejdspladser og for samfundsøkonomien. 

Resultatmål

  • Gennemførsel: 85 pct. af deltagerne gennemfører kurset, samt angiver at være ”tilfreds” eller ”meget tilfreds”.
  • Mindre stress: 12 måneder efter kursets afslutning har 60 pct. af borgerne ikke længere stress i alvorlig grad målt via PSS-skalaen. Dette svarer til 51 pct. (60 pct. af 85pct.) af de oprindelige deltagere.

Indsats

Indsatsen ”Åben og Rolig” er et gruppebaseret stressbehandlingsforløb udviklet i samarbejde med Københavns Universitet og Harvard University, der giver deltagerne viden, professionel støtte, værktøjer og strategier til at arbejde med stress og mental sundhed gennem evidensbaserede metoder.

Målgruppe

Målgruppen skal have oplevet symptomer på stress (fx tristhed, irritation, ængstelighed, søvnproblemer eller hukommelsesproblemer) regelmæssigt i minimum en måned på grund af belastende faktorer (fx arbejdsrelaterede, ledighedsrelaterede, sygdomsrelaterede, økonomiske eller familierelaterede) samt have en stress-score (Perceived Stress Scale (PSS)) på minimum 18. Borgerne i indsatsen henvises typisk til forløbet gennem praktiserende læge eller jobcenteret. Indsatsen leveres af Fonden Mental Sundhed (FMS)

Forløb

Status: Afsluttet
Start: Januar 2022
Afsluttes: November 2023

Om investeringen

Investeringssum:

980.000 kr.

Antal deltagere:

84

Indsatsens varighed:

To år

Kontakt

Elisabeth Andreew
Chefkonsulent
E-mail ela@dsi.dk
Tlf. +45 23 25 62 35