Investering i familiebehandling til udsatte familier med anden etnisk baggrund end dansk

DSI har investeret i hjælp til udsatte familier med anden etnisk baggrund end dansk i Vejle Kommune i samarbejde med Memox.

Formål

At skabe trivsel og udvikling i familierne, som kan sikre den nødvendige stabilitet i børnenes opvækst og dermed forebygge sociale foranstaltninger eller anbringelser. Derudover at indsamle viden om, hvordan omfattende indsatser til udsatte familier kan forebygge negative konsekvenser i familien.

Resultatmål

  • Gennemført planlagt familiebehandling. Det forventes at 80 pct. af familiernes handleplansmål opfyldes.
  • Indsatsniveau. Familierne modtager i gennemsnit 12 timer mindre indsats fra kommune (jobcenter, sundhedspleje mv.) end før indsatsen startede.
  • Mindre fravær. Skolefraværet for børn i familien falder med 70 pct.
  • Færre anbringelser. Det forventes at 50 pct. af familierne ikke har børn som er anbragt eller i risiko for anbringelse efter afsluttet behandling.

For de almindelige behandlinger gælder de tre første betalingsmål, mens der for intensive behandlinger ligeledes er et betalingsmål om at undgå anbringelser. Derudover er det aftalt, at højere trivsel er et resultatmål, og at målemetoder og succeskriterier fastlægges senere i forløbet.

Indsats

Indsatsen består af to typer behandling afhængig af familiens udfordringer og behov:

  • Almindelig familiebehandling gives til familier, hvor forældrene har behov for let eller moderat hjælp til at navigere i hverdagen og styrke deres forhold til barnet eller den unge. Behandlingen indebærer hjælp ca. 2-4 timer om ugen.
  • Intensiv familiebehandling gives til familier, hvor børnene viser alvorlige tegn på mistrivsel, et eller flere børn er i risiko for at blive anbragt og bekymringsgraden er høj. Behandlingen indebærer hjælp til familien i ca. 15-20 timer om ugen.

Vejle Kommune benytter den private leverandør Memox. Erfaringerne fra investeringen evalueres af SUS med mål om, at opnå mere viden om indsatsernes effekt på familiernes hverdag. 

Forløb

Status: I gang
Start: Januar 2022
Afsluttes: Marts 2027

Om investeringen

Antal deltagere:

25 familier

Indsatsens varighed:

To år

Målgruppe:

Familier med anden etnisk baggrund end dansk

Kontakt

Søren Skårhøj
Chefkonsulent
E-mail ssk@dsi.dk
Tlf. +45  53 54 40 88