Investering i boligsocial indsats i Viborg Kommune

DSI har i samarbejde med Viborg Kommune, Poul Due Jensens Fond og Landsbyggefonden indgået en social investering, der skal gøre vejen til den rette støtte kortere og nemmere for udsatte borgere i udvalgte boligområder i Viborg Kommune.

Formål

At gøre vejen til den rette støtte kortere og nemmere for udsatte borgere i Viborg Kommune. Indsatsen skal styrke borgernes beskæftigelse, uddannelse og livschancer, og øge sammenhængskraften og medborgerskabet i områderne.

Udfordring

I de viborgensiske boligområder Houlkær, Ellekonebakken og Karup Kølvrå oplever mange familier svære og sammensatte problemer, og flere har sager forskellige steder i kommunen. Vurderingen er, at Viborg Kommunes eksisterende organisering er ude af trit med de komplekse udfordringer, som målgruppen kæmper med. I den nuværende organisering forsøger forvaltninger og afdelinger selvstændigt at løse problemer, uden den nødvendige koordinering med alle de øvrige parter, der spiller eller kan spille en rolle i familiernes liv som for eksempel de boligsociale medarbejdere, lærere, sundhedsplejersker og andre.

Resultatmål

For at måle på indsatsens effekt, har DSI i samarbejde med de involverede parter beskrevet følgende resultatmål for investeringen:

  • Beskæftigelse: Borgeren kommer i uddannelse, beskæftigelse eller raskmeldes
  • Sociale foranstaltninger: Behovet for sociale foranstaltninger falder
  • Skolefravær: Faldende skolefravær hos børn i familierne
  • Livstilfredshed: Stigende livstilfredshed hos borgerne
  • Handleplaner: Opfyldte handleplansmål

Indsats

Indsatsen er en fremskudt, helhedsorienteret, boligsocial indsats i boligområderne Houlkær, Ellekonebakken og Karup Kølvrå, som leveres af Viborg Kommune i samarbejde med Boligselskabet Sct. Jørgen og BoligViborg og med støtte fra konsulenthuset Delendorf. Indsatsen har til formål at styrke beskæftigelse, uddannelse, livschancer, sammenhængskraft og medborgerskab for områdernes beboere. Indsatsen bygger på ideer om Relationel Velfærd og På-tværs-tænkning. Samtidig bygger indsatsen videre på erfaringer, som Viborg Kommunen og Boligselskabet Sct. Jørgens har gjort sig med en lignende indsats i boligområdet Ellekonebakken siden 2020.

Indsatsen indebærer, at der etableres tværfaglige netværk på tværs af kommunens direktørområder og boligorganisationerne, så familiernes sager kan behandles helhedsorienteret. Der etableres fremskudte tværfaglige teams, der kan opbygge relationer til områdernes beboere og lokalsamfund samt sagsbehandle og træffe myndighedsbeslutninger decentralt.

Samarbejde

DSI har i samarbejde med Poul Due Jensens Fond (PDJF), Landsbyggefonden, Viborg Kommune, Boligselskabet Sct. Jørgen og BoligViborg udviklet en investering i en boligsocial indsats i Viborg Kommune.

Forløb

Status: I gang
Start: November2023
Afsluttes: Oktober 2026

Om investeringen

Antal deltagere:

180 hustande
460 personer

Indsatsens varighed:

Hver borger modtager indsatsen i cirka 12 måneder

Målgruppe:

Husstande, der som minimum har to sager i Viborg Kommune

Investeringssum:

Samlet 5,3 millioner kroner
Heraf 3,9 millioner kroner fra DSI
DSI har modtaget en donation på 2,6 millioner kroner fra PDJF øremærket til denne investering.

Kontakt

Søren Skårhøj
Chefkonsulent
E-mail ssk@dsi.dk
Tlf. +45  53 54 40 88