Konference: Sociale investeringer – nu og i fremtiden

Formål

Sammen med Social- og Boligstyrelsen afholdte Den Sociale Investeringsfond konferencen: ”Sociale investeringer – nu og i fremtiden” den 25. oktober 2023.

Konferencen havde til formål at sætte fokus på forskellige aspekter af sociale investeringer, og udbrede kendskabet blandt en bred række af interessenter. På konferencen deltog mere en 200 repræsentanter fra blandt andet kommuner og civilsamfundsorganisationer.

På konferencen satte vi spot på, hvilke udfordringer sociale investeringer kan være med til at løse og hvordan Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM, kan bruges til investeringsberegninger.

Den grundlæggende tanke bag sociale investeringer er, at penge brugt på en virksom indsats skaber positive forandringer for borgeren, som igen medfører økonomiske gevinster for investoren og eventuelt for det øvrige samfund.

På konferencen anlagde vi et bredt syn på begrebet, der kan dække over disse forståelser: 

  • Deciderede effektinvesteringer, hvor der indgås kontrakter om finansieringen, for eksempel med DSI eller andre investorer. Investeringen tilbagebetales, hvis indsatsen er effektfuld
  • Kommunalt eller regionalt etablerede investeringspuljer, hvor midler øremærkes til investeringer i indsatser, der ellers ikke var blevet prøvet af
  • En tænkemåde i det daglige i kommunen, hvor man inkluderer de brede og langsigtede effekter for både borgeren og samfundet i politiske beslutningsoplæg og faglige prioriteringer

Fælles for dem alle er, at positive forandringer for borgeren går hånd i hånd med positive konsekvenser på budgettet og samfundsøkonomien.

Konferencemateriale

Både stat, regioner og kommuner, fonde og leverandører deltog på konferencen og delte erfaringer med og perspektiver på sociale investeringer. Vi inddrog også erfaringer fra udlandet og den viden, der findes internationalt. Konferencens primære fokus var dog på kommunerne og deres konkrete erfaringer med sociale investeringer lige fra det strategiske niveau til beregninger og investeringscases.

Program – Sociale investeringer – nu og i fremtiden.pdf

Plenum 1 – Potentialerne i sociale investeringer og SØM som redskab.pdf

Session 1 – Fra økonomiske potentialer til realiserede gevinster.pdf

Session 2 – Bag om en social investeringscase.pdf

Session 3 – Private investorer i sociale investeringer.pdf

Session 4 – Lokale investeringsfonde og outcomefonde.pdf

Session 5 – Erfaringer fra Storbritannien.pdf

Session 6 – Værdien af bløde effekter.pdf

Session 7 – Hvordan evaluerer vi effekten af sociale investeringer.pdf

Session 8 – Investeringer med fonde.pdf

Session 9 – Indsatser og leverandører i en social investering.pdf

Forløb

Status: Afsluttet
Afholdt: Den 25. oktober 2023

Om partnerskabet

Parter:

Social- og Boligstyrelsen

DSI’s rolle:

Medarrangør

Målgruppe:

Alle med interesse for sociale investeringer  

Kontakt

Mette Dalsgaard Myrup 
Kommunikationskonsulent
E-mail msm@dsi.dk
Tlf. +45 42 67 76 57