Den Sociale Investeringsfond skal investere i trivsel og børn og unge i udsatte positioner

Af

Publiceret

Den Sociale Investeringsfond har fået flere investeringsområder. Fonden skal fremad udvikle og investere i sociale investeringsprogrammer på områderne arbejdsmiljø, livsstilssygdomme, trivsel og børn og unge i udsatte positioner.

Den politiske aftalekreds bag Den Sociale Investeringsfond har aftalt fondens nye investeringsområder. Bag fonden står et bredt folketingsflertal af S, V, DF, RV, SF, KF, ALT og LA.

Investeringer i trivsel

Trivsel er et helt nyt investeringsområde for fonden. Det er et område forbundet med væsentlige og voksende samfundsudfordringer, bl.a. stigende mistrivsel blandt børn, unge og voksne samt udbredt ensomhed blandt ældre.
Den Sociale Investeringsfond ser frem til at indgå partnerskaber om at udvikle og investere i indsatser, der fremmer trivsel og/eller forebygger mistrivsel, og som kan reducere negative menneskelige og samfundsøkonomiske konsekvenser af mistrivsel.

Bredere fokus på børn og unge i udsatte positioner

Investeringsområdet børn og unge i udsatte positioner er en udvidelse af de tidligere områder anbragte børn og unge samt børn af forældre med misbrug. Udvidelsen giver mulighed for et bredere fokus på udfordringer for børn og unge i udsatte positioner fx ungehjemløshed.

Mere fleksible rammer

Den Sociale Investeringsfond er opdelt i to underfonde; en udviklingsfond og en investeringsfond. Som en del af den politiske aftale, vil investeringsområderne fremad gå på tværs og ikke være bundet til enten investerings- eller udviklingsfonden.
Bestyrelsesformanden for Den Sociale Investeringsfond, Karen Hækkerup, er meget tilfreds med temaerne og de mere fleksible rammer for fondens arbejde:

”Vores erfaringer fra arbejdet det første år har vist, at der er interesse for sociale investeringsprogrammer, men også meget begrænsede erfaringer med og viden om sociale investeringer i Danmark. Derfor står fonden over for et stort arbejde, der skal ske i et samarbejde med myndigheder, velfærdsleverandører og investorer, for at udvikle og modne et marked for sociale investeringsprogrammer. Derfor sætter vi i bestyrelsen stor pris på, at aftalekredsen har givet fonden et lidt større handlingsrum – med brede og tværgående temaer.”

Karen Hækkerup, Bestyrelsesformanden for Den Sociale Investeringsfond

Læs hele Social- og indenrigsministeriets pressemeddelelse her.