Stort tema om sociale investeringer i Mandag Morgen

Af

Publiceret

Mandag Morgen har i en artikelserie sat stort fokus på sociale investeringer. Artiklerne sætter fokus på opblomstringen af sociale investeringer i Danmark og i udlandet.

Mandag Morgen har udgivet ugebrev nr. 15 i 2020 med sociale investeringer som tema. I ugebrevets artikler sætter Mandag Morgen fokus på den igangværende knopskydning af danske satsninger på sociale investeringer.

Artiklerne sætter både fokus på Den Sociale Investeringsfond, Den Sociale Kapitalfonds ambitioner om en 100 millioners fond til sociale effektinvesteringer og den netop etablerede sociale investeringsfond i Aarhus Kommune.

Behovet for nye løsninger

I ugebrevet er der også artikler om udenlandske erfaringer, særligt i Finland, hvor der findes eksempler på både afsluttede og igangværende sociale investeringsprogrammer. Investeringsprogrammerne har bl.a. haft fokus på offentligt ansattes arbejdsglæde og sygefravær samt på at bekæmpe hjemløshed.

Artiklerne stiller samtidig skarpt på relevansen af sociale investeringer i forhold til den verserende COVID-19-krise. KL-formand og borgmester i Aarhus Kommune Jacob Bundsgaard udtaler i den forbindelse, at “behovet for den type løsninger bliver større.”

Flere artikler ligger bag en betalingsmur. Det er muligt at læse en af artiklerne her.