Pressemeddelelse: Den Sociale Investeringsfond søger samarbejdspartnere inden for fondens 4 nye investeringsområder

Af

Publiceret

Den Sociale Investeringsfond efterspørger nu henvendelser om mulige samarbejder inden for fondens fire nye investeringsområder. Fonden udvikler sociale investeringsprogrammer, der både skaber bedre liv og bedre økonomi i partnerskaber med myndigheder, civilsamfund, velfærdsleverandører og investorer.

Den Sociale Investeringsfond efterspørger nu henvendelser om mulige samarbejder inden for fondens fire nye investeringsområder. Fonden skal udvikle sociale investeringsprogrammer, der både skaber bedre liv og bedre økonomi i partnerskaber med myndigheder, civilsamfund, velfærdsleverandører og investorer.

Den politiske aftalekreds bag Den Sociale Investeringsfond har besluttet, hvilke områder fonden skal investere inden for i 2020. Fonden skal i 2020 investere i:

Et femte investeringsområde afventer politisk behandling pga. COVID-19-situationen.

Den Sociale Investeringsfond ønsker at indgå partnerskaber om at udvikle og investere i løsninger, der forebygger eller forbedrer livssituationer og som samtidig har afledte samfundsøkonomiske gevinster inden for investeringsområderne.

Læs mere om fondens investeringsområder og se eksempler på, hvad det er muligt at samarbejde med fonden om.

En fælles udviklingsrejse

Sociale investeringsprogrammer er en ny form for samarbejde om at løse nogle af Danmarks velfærdsudfordringer. Samarbejdet kræver, at alle parter har mod til at bryde med det vante og tør tænke i nye veje. Samarbejdet rummer samtidig et stort potentiale.

”At udvikle et socialt investeringsprogram er en rejse, som vi begiver os ud på sammen. Vi skal i fællesskab sætte målet og finde vejen dertil. Uanset om vi samarbejder om ny løsning på en velkendt udfordring eller I har mange års erfaring med at gøre en forskel for udsatte og sårbare mennesker, vil vi møde nye og svære udfordringer, når vi sammen udvikler et socialt investeringsprogram.”

Karen Hækkerup, Formand for Den Sociale Investeringsfond

 Hun fortsætter:

”Sociale investeringsprogrammer rummer potentialet til at løse nutidens kendte og forebygge fremtidens ukendte velfærdsudfordringer. Vi kan i fællesskab udvikle løsninger, der sætter det enkelte menneske forrest og samtidig kan udbredes til gavn for mange. Vi kan vise, at det betaler sig at investere i mennesker ved at udvikle løsninger, der på samme tid skaber positive livsforandringer for udsatte og sårbare mennesker, er sund forretning og god samfundsøkonomi.”

Karen Hækkerup, Formand for Den Sociale Investeringsfond

Vejen til et samarbejde

Vejen til et samarbejde med Den Sociale Investeringsfond starter ved at sende en interessetilkendegivelse, som er et kort skema, der beskriver den indsats eller udfordring, I ønsker at samarbejde om. I skemaet besvares en række spørgsmål, der afspejler de kriterier, fonden lægger vægt på i samarbejder. Der er også mulighed for at få virtuel rådgivning før I indsender en interessetilkendegivelse.

Fonden vurderer løbende henvendelser, og alle henvendelser besvares med invitation til en kvalificeret dialog om samarbejdets potentiale og eventuelle næste skridt.

Udviklingspartnerskaber og investeringer

Der er flere udviklingstrin undervejs i samarbejdet om at udvikle investeringsparate sociale investeringsprogrammer.

Den Sociale Investeringsfond indgår derfor to typer af samarbejder; udviklingspartnerskaber, der arbejder med udviklingstrinnene med det mål at udvikle investeringsoplæg til sociale investeringsprogrammer og egentlige investeringer i investeringsparate investeringsprogrammer.

I udviklingspartnerskaber tilbyder Den Sociale Investeringsfond både teknisk assistance og at tage økonomisk risiko, for at det er muligt at starte udviklingsarbejdet, og for at kunne løse mulige udfordringer undervejs.

Fondens udviklingspartnerskaber fastlægger løsningers faglige fundament, at løsninger både skaber menneskelige og budgetøkonomiske gevinster og kan skaleres. Udviklingsarbejdet skal bl.a. afklare målgrupper og visitation til indsatser, for at kunne koble indsatsen til egnede effektbaserede progressions- og resultatmål, designe og afprøve prototyper på sociale investeringsprogrammer og klargøre prototyper til at kunne skaleres.

Slutmålet for fondens udviklingspartnerskaber er investeringsoplæg til sociale investeringsprogrammer, der kan etableres i samarbejde med Den Sociale Investeringsfond og gerne eksterne investorer, og som kan skaleres til gavn for flest muligt.

”Sociale investeringsprogrammer er et marked i modning i Danmark. Der er stor interesse for at være med, men der er usikkerhed om, hvad det kræver og hvordan det lykkes. Med fondens udviklingspartnerskaber kan vi skabe kollektive udviklingsrum, hvor alle skubber i samme retning. Det kan der komme konkrete investeringsprogrammer ud af, og samtidig får vi vigtige erfaringer, der kan inspirere andre,”

Mette Arnsfelt McPhail, Sekretariatsleder for Den Sociale Investeringsfond

Den Sociale Investeringsfond investerer samtidig i sociale investeringsprogrammer, der både har en menneskelig og samfundsøkonomisk bundlinje. Fonden har en bred vifte af finansielle værktøjer til rådighed bl.a. lån, garantier, tilskud, kapitaltilsagn og kapitalindskud.

Læs mere om, hvad fonden tilbyder og hvordan du henvender dig.