Investering i anbragte unges overgang til voksenlivet

Formål

Investeringen skal sikre, at anbragte unge får adgang til kontinuerlig hjælp og kvalificeret støtte, så de lykkes godt ind i voksenlivet med adgang til job/uddannelse, bolig og relationer. 

Alt for mange unge, som er tidligere anbragte eller har fået forebyggende foranstaltninger, oplever et stort slip i adgang til hjælp og støtte, når de fylder 18 år. ​De står ofte med et svagt netværk og få stabile voksenrelationer, der kan hjælpe dem på rette vej. Derfor ender mange med at leve på kanten af samfundet uden netværk, job og uddannelse – og nogle ender i misbrug, kriminalitet og hjemløshed:

  • 70 pct. har ikke gennemført en ungdomsuddannelse som 25 årig
  • 40 pct. har ikke aflagt folkeskolens afgangsprøve
  • 57 pct. nt er ikke i beskæftigelse som 30-årig
  • 44 pct. af tidligere anbragte har en psykiatrisk diagnose
  • Hver fjerde mand, som har været anbragt som barn, har været i fængsel, inden de fylder 30 år

En investering i et styrket efterværn giver på den baggrund både mening ud fra en menneskelig betragtning om ikke at slippe de unge, som er mest udsat, men også ud fra en samfundsøkonomisk betragtning.

Resultatmål

Ikke fastlagt endnu

Indsats

Indsatsen skal udvikles i samarbejde med deltagende kommuner i en pilotinvestering, som forventes igangsat i foråret 2024. Indsatsen skal udvikles ud fra seks faglige principper, som VIVE har identificeret på baggrund af eksisterende viden om efterværn – både fra undersøgelser af den danske praksis og på baggrund af forskning.

Hensigten er, at et investeringsprogram i efterværn skal:

  • Bidrage til et fokus på, at flere unge opnår efterværnets mål. Eksempelvis at flere unge kommer i job og ud
  • dannelse, er i bedre trivsel samt bor og fungerer i egen bolig
  • Begrænse strukturelle barrierer på feltet, eksempelvis at omkostningerne til og gevinsterne ved efterværn i dag er ulige fordelt på tværs af kommuner, regioner og stat
  • Sikre en økonomisk gevinst for den enkelte kommune, når der investeres i efterværn og de anbragte unges overgang til voksenlivet
  • Bidrage med erfaringer, der kan understøtte en systemisk forandring på området

Forløb

Status: I gang
Start, partnerskab: 2023

Forventet start på investering: 2024

Om investeringen

Parter:

Bikubenfonden, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) og Social- og Boligstyrelsen

Investeringssum:

10 mio. kr.

Antal deltagere:

Ikke fastlagt

Indsatsens varighed:

Ikke fastlagt

Målgruppe:

Unge som er tidligere anbragte eller har fået forebyggende foranstaltninger

aftaledokumenter

Kontakt

Nanna Ravn  
Udviklingskonsulent
E-mail ncr@dsi.dk
Tlf. +45 40 41 23 65