Sociale effektinvesteringer som bæredygtig forankring

Formål og samarbejde

I samarbejde med Mind Your Own Business (MYOB) er DSI i gang med at undersøge, om sociale effektinvesteringer kan bidrage til en mere bæredygtig forankring af deres aktiviteter.

I MYOB’s indsats bliver unge drenge i udsatte positioner fra almene boligområder i hele landet, tilbudt et fokuseret forløb på otte måneder, hvor de skal etablere egen virksomhed, producere et produkt samt markedsføre og sælge det.

Deres forretningstalent vil komme på prøve, de vil tilegne sig basale forretningsfærdigheder, og de vil blive udfordret i og motiveret til at tage ansvar og nå et defineret mål. Målet er at styrke drengenes mulighed for en positiv livsbane med en større tilknytning til uddannelse og arbejdsmarkedet.

Formålet med samarbejdet er sammen at skabe et grundlag for en bæredygtig finansiering og dermed forankring af MYOB i kommunerne. Det gøres gennem beregninger, business cases og investeringsmodeller, som kan understøtte udbredelsen af MYOB’s indsats gennem sociale effektinvesteringer.

Forløb

Status: I gang
Start: Marts 2020
Afsluttes:

Om partnerskabet

Parter:

Mind Your Own Business

DSI’s rolle:

DSI bidrager med udregning af business case og mulige modeller for at udrulle Mind Your Own Business som sociale effektinvesteringer

Målgruppe:

Unge drenge fra udsatte boligområder

Kontakt

Emil Overgaard Bruhn  
Konsulent
E-mail eob@dsi.dk
Tlf. +45 20 57 49 70