Partnerskab skal klarlægge, hvordan det betaler sig at investere i den helt tidlige indsats

Af

Publiceret

En stregtegning af en mor med et diende spædbarn.

Den Sociale Investeringsfond og Projekt//God Start på Familielivet har indgået et udviklingspartnerskab med formål at sikre sårbare familier den rigtige hjælp i graviditeten. Den Sociale Investeringsfond vil fungere som rådgiver og sparringspartner i forhold til at gøre den helt tidlige indsats til en social investering.

De seneste år har der været meget fokus på, hvordan en helt tidlig forebyggende indsats har stort potentiale i forhold til at give børn bedre vilkår for at klare sig godt gennem livet. Forskning viser, at barnet allerede i fosterstadiet påvirkes negativt, hvis mor er meget belastet såvel fysisk som psykisk. Det kan bl.a. resultere i for tidlig fødsel og lav fødselsvægt, samt en utryg tilknytning og ikke-alderssvarende udvikling i barnets første år. En tidlig støtte giver mulighed for at arbejde med rammerne om familien allerede inden fødslen, så sårbare forældre får bedre mulighed for at få en god start på familielivet, når deres barn kommer til verden. Den forebyggende indsats følger også familier med rusmiddelskadede børn de første tre år af barnets liv.

Projektchef i Østifterne, Camilla Dolberg Schmidt, siger:

“For Østifterne handler det om at støtte op om den store indsats, som allerede gøres på hospitalerne. Vi kan se, at der er et vindue hos de gravide og deres partnere for at gøre en ekstra indsats, og det vil vi gerne understøtte og honorere med den bedst mulige omsorg og guidning.”

Camilla Dolberg Schmidt, Projektchef i Østifterne

Den Sociale Investeringsfond går med som rådgiver og sparringspartner, og skal således være med til at undersøge muligheden for, at forankring og udbredelse af indsatsen kan understøttes ved en social investering

Fondschef i DSI, Camilla Bjerre Damgaard, siger:

“I de senere år har der været stigende fokus på den tidlige indsats og de første 1.000 dage af barnets liv. Det til trods, er der stadig en række udfordringer forbundet med at sikre den rettidige og nødvendige investering i den tidlige indsats. Derfor er vi glade for, at vi i Den Sociale Investeringsfond kan bidrage med rådgivning og ekspertise i, hvordan man kan udvikle en god social investeringscase. Vi håber på, at det kan bidrage til at udbrede systematisk arbejde med at opspore sårbare gravide, så der kan sættes tidligst muligt ind med støtte. “

Camilla Bjerre Damgaard, Fondschef i Den Sociale Investeringsfond

Projekt//God start på familielivet løber frem til sommeren 2024 og er et samarbejde mellem Østifterne, Amager og Hvidovre Hospital, Mary Fonden og Aarhus Universitet. Målet med indsatsen er at udvikle en model for et styrket tilbud til sårbare gravide og deres partnere, som ved projektets afslutning er implementeret på Amager og Hvidovre Hospital. Indsatser i projektet vil blive evalueret og effektmålt undervejs, og model og metoder skal kunne overføres til andre regioners tilbud til særligt sårbare gravide.

Fakta

Om Udviklingspartnerskabet

Udviklingspartnerskabet består af DSI og Projekt God Start på Familielivet, som er et samarbejde mellem Østifterne, Familieambulatoriet på Amager og Hvidovre Hospital, Dansk Center for Mindfulness ved Aarhus Universitet og Mary Fonden.

Den Sociale Investeringsfond – DSI

DSI bidrager med rådgivning til, hvordan model og indsatser kan forankres og udbredes som sociale investeringer. Det gælder bl.a. i forhold til dataindsamling, relevante resultat- og progressionsmål samt afledte økonomiske gevinster på tværs af offentlige budgetter. DSI ønsker desuden at understøtte brobygningsarbejdet mellem region og kommune samt inddragelsen af eksterne leverandører, så familierne oplever støtte hele vejen rundt.

Østifterne

Østifterne er initiativtager til Projekt//God start på familielivet og finansiel partner. Østifterne er en uddelende forening, som arbejder for at sætte omtanke på dagsordenen i Danmark, og i mange år har støttet projekter med det
formål. Med projekt God start på familielivet ønsker Østifterne i endnu højere grad at være med til at styrke det gode forebyggende arbejde, som allerede sker i offentligt regi. Læs mere: www.oestifterne.dk

Familieambulatoriet på Amager og Hvidovre Hospital

Familieambulatoriet står for den generelle implementering af projektet. Derudover står det for at udvikle og teste en ny samarbejdsmodel, der skal sikre overgangene i patientforløbene mellem region, kommune og civilsamfund. Familieambulatoriet står ydermere for udviklingen af et program for psykologiske og lægefaglige børneundersøgelser af de mest sårbare børn.

Dansk Center for Mindfulness, Aarhus Universitet

Dansk Center for Mindfulness ved Aarhus Universitet har til opgave at udvikle et mindfulness-baseret træningsforløb for gravide med tilknytning til Familieambulatoriet samt at indgå i arbejdet med at udvikle forældreforberedende gruppeforløb med undervisning i psykiske lidelser. Dansk Center for Mindfulness’ forskning i mental sundhed skal sikre evidens og implementering af de bedst dokumenterede mindfulness- og compassion-baserede programmer til sundhedsfremme, forebyggelse og behandling. Læs mere: www.mindfulness.au.dk

Mary Fonden

Mary Fonden har ansvaret for at udvikle en model for screening og opsporing af partnervold blandt alle gravide på Amager og Hvidovre Hospital samt udvikling af en indsats til familier med voldsproblematikker i Familieambulatoriet. Mary Fonden er sat i verden for at bekæmpe social isolation ud fra grundtanken ”alle har ret til at høre til”. Bekæmpelse af vold i hjemmet er et af Mary Fondens tre indsatsområder. Det er Mary Fondens mission at skabe opmærksomhed omkring vold i hjemmet, at forebygge volden og at støtte de voldsudsatte på vejen mod et liv uden vold. Mary Fondens strategi for 2021-24 har særligt fokus på vold under graviditet og vold i familier med 0-2 årige børn. Læs mere: www.maryfonden.dk

Læs om partnerskabet

Projekt God Start på Familielivet

Kontakt

Mette Dalsgaard Myrup
Kommunikationskonsulent, DSI
Tlf. +45 42 67 76 57
Email msm@dsi.dk

Camilla Dolberg Schmidt
Projektchef i Østifterne
Tlf. 2252 7801
cads@oestifterne.dk