Den sociale Investeringsfond indgår tre kommunale udviklingspartnerskaber

Af

Publiceret

Et par hænder holder et papirklip i blåt papir, som forestiller en familie med to voksne og to børn.

Med tre nye udviklingspartnerskaber vil Den Sociale Investeringsfond klæde kommunerne endnu bedre på til at bruge sociale investeringer som en løsning på komplekse velfærdsproblemer.

Den Sociale Investeringsfond har udvalgt de tre kommuner, som skal indgå i et udviklingspartnerskab med fonden. Det drejer sig om kommunerne Holbæk, Guldborgssund og Svendborg, der alle tre har sendt en ansøgning med et problem, der er så komplekst, at sociale investeringer kan være svaret på en løsning.

Guldborgsund vil styrke indsatsen over for kommunens udsatte børn og unge, Holbæk vil øge beskæftigelsen for voksne sygedagpengemodtagere med psykiske lidelser, og Svendborg ønsker at igangsætte en styrket beskæftigelsesindsats for borgere med anden etnisk baggrund end dansk, der er bosat i kommunens udsatte boligområder. Fælles for de tre udviklingspartnerskaber er, at kommunerne har forsøgt flere forskellige indsatser for at hjælpe borgerne, men ingen af dem har hjulpet tilstrækkeligt eller varigt.

Fondschef i Den Sociale Investeringsfond, Camilla Bjerre Damgaard, siger:

“De tre partnerskaber er udvalgt, fordi de rummer et stort menneskeligt og budgetøkonomisk potentiale, og fordi alle har behov for en fælles indsats på tværs af forskellige afdelinger i kommunen, for at kunne lykkes. Det kræver en sammentænkning af løsning, samarbejde, gevinster og udgifter, og det er sociale investeringer et godt redskab til. Derfor har vi store forhåbninger til, at kommunerne vil lykkes med at hjælpe deres borgere godt videre i livet.”

Camilla Bjerre Damgaard, Fondschef i Den Sociale Investeringsfond

Målet med partnerskaberne er at udvikle og implementere sociale investeringer, der kan bidrage til at løse kommunernes udvalgte problemer. DSI hjælper med at indkredse problemerne, identificere virksomme indsatser og designe en business case for den sociale investering.

Udvalgsformand for Beskæftigelsesudvalget i Guldborgsund, Ole K. Larsen (V), siger:

“Vi ved, hvor meget meningsfulde fællesskaber og netværk betyder for unge, når de skal gennemføre en uddannelse, passe et arbejde eller overkomme private udfordringer. Gennem partnerskabet med DSI kan vi i Guldborgsund Kommune nu fortsætte det tætte samarbejde med civilsamfundet, herunder foreningslivet, organisationer og frivillige interessefællesskaber. Beskæftigelsesudvalget er meget optaget af at støtte op om indsatser for de udsatte unge mellem 15-24 år. Vi ønsker at alle unge får muligheden for at leve et selvstændigt liv gennem egne ressourcer, så de bliver en del af varige fællesskaber og kan udvikle deres interesser og potentiale.”

Ole K. Larsen, Udvalgsformand for Beskæftigelsesudvalget i Guldborgsund

Udvalgsformand i Holbæk, Lars R. Dinesen (S), siger:

“I Holbæk Kommune er vi optaget af at gøre en forskel for borgere og virksomheder. Vi ved, hvor afgørende det er for den enkeltes livskvalitet at være en del af det fællesskab, som arbejdsmarkedet er. Vi ved også, hvor vigtigt det er for virksomhederne, at de kan få den arbejdskraft, de har behov for. Allerede har vi indsatser, som er rettet mod de borgere, som er sygemeldte med psykiske lidelser. Samtidigt tyder alt desværre på, at vi går en fremtid i møde, hvor antallet af borgere, som er syge med psykiske lidelser, stiger. Derfor håber vi, at samarbejdet med DSI kan hjælpe os med at udvikle flere og stærkere indsatser, som kan hjælpe netop disse borgere med at træde ind på arbejdsmarkedet igen. Til gavn for den enkelte borger, til gavn for virksomhederne og til gavn for os alle sammen som samfund.”

Lars R. Dinesen (S), Udvalgsformand i Holbæk

Formand for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i Svendborg Kommune, Pia Dam (S) siger:

“I Svendborg er vi optaget af at styrke beskæftigelsesindsatsen i de udsatte boligområder. Vi har allerede et godt samarbejde med boligforeningerne i regi af den boligsociale helhedsplan. Samarbejdet med DSI vil give os muligheden for at sammentænke og styrke de tværfaglige indsatser og arbejde med at skabe en kobling til det lokale erhvervsliv. Ved at arbejde med en beskæftigelsestilgang, der ser på hele familiens situation, og ved at have et tæt samarbejde med virksomhederne forventer vi at kunne skabe det gode match, der kan sikre en god og varig tilknytning til arbejdsmarkedet. Til gavn for såvel familien, virksomhederne, kommunen og boligselskaberne. “

Pia Dam (S), Formand for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i Svendborg Kommune

Fakta

Om sociale investeringer

I en social investering går en myndighed, en velfærdsleverandør og en investor sammen om at gennemføre en indsats, der både kan skabe sociale forandringer for den enkelte og på sigt kan skabe gevinster på et offentligt budget. For at iværksætte en investering skal parterne blive enige om, hvilke sociale forandringer, programmet skal skabe, og hvilken betaling opnåelse af målene skal udløse. Herefter stiller investoren kapital til rådighed, så kommunen kan påbegynde arbejdet med indsatsen. Hvis indsatsen har den aftalte effekt og dermed skaber social forandring, betaler myndigheden investoren tilbage plus et afkast. Det er altså investor, der bærer den økonomiske risiko for, at indsatsen virker.

Om udviklingspartnerskaberne

Partnerskaberne forløber i tre faser og forventes at strække sig over seks til ni måneder. I første fase konkretiserer parterne i fællesskab kommunernes problemer og identificerer indsats og målgruppe for den sociale investering. Dernæst udvikler parterne business cases og opstiller resultatmål og betalingsmodeller for, hvordan investeringen kan leveres i kommunerne. Ønsker parterne at indgå investeringen, udvikler de et evalueringsdesign og indgår kontrakt, vorefter investeringerne bliver sat i gang.

Læs mere om partnerskaber

Kommunale udviklingspartnerskaber

Kontakt

Mette Dalsgaard Myrup
Kommunikationskonsulent, DSI
Tlf. +45 42 67 76 57
Email msm@dsi.dk