Startblokken – Idrætten skaber livsbaner

Formål

At anvende idrætten med dens nationale infrastruktur af lokale foreninger og professionelle klubber til at styrke de unges livsduelighed, motivation og muligheder, så flere af dem kan komme i arbejde, praktikophold, eller uddannelse. Samtidig er der et ønske om at skabe systemforandring.

Partnerskabet

Partnerskabet skal både sikre den bredest mulige forankring at initiativet, og at idrættens forandringspotentiale bliver indfriet. For at sikre dette, arbejdes der i partnerskabet mod et fælles mål og med en række grundlæggende principper:

  • Vi ønsker at bygge en stærk og bred alliance på tværs af aktører, interessenter og fonde, som alle arbejder for at hjælpe unge-målgruppen videre mod dannelse, uddannelse og beskæftigelse
  • Vi tror på, at alle mennesker har en værdi, et potentiale, retten til at leve et godt liv og indgå i meningsfulde fællesskaber
  • Vi tror på, at alle med den rette støtte og vejledning kan finde sin vej frem i livet
  • Vi tror på, at den rette vej til at løse strukturelle problemer, er at arbejde mere eksplorativt og have en åben tilgang til design, organisering og implementering, men hvor vi er skarpe på hvad vi ønsker at opnå, og hvor vi arbejder organisk og tilpasser os løbende til læring og vidensopbygning undervejs
  • Vi insisterer på at kunne dokumentere effekten af vores indsats (sociale og økonomiske), og herved sikre at det er økonomisk bæredygtigt over tid.
  • Vi har som mål, at indsatsen gøres uafhængig af driftsstøtte over tid
  • Vi ser det som en forpligtigelse aktivt at arbejde for at udbrede vores erfaringer og læringer til andre aktører og interessenter, og dermed være en katalysator for andre indsatser rettet mod strukturelle problemer

Forløb

Status: I gang
Start: Juni 2023
Afsluttes:

Om partnerskabet

Parter:

Dansk Idrætsforbund (DIF) og EnactLab

DSI’s rolle:

I den første del af indsatsperioden, som er fondsstøttet, er DSI’s rolle at opstille en ”skygge-betalingsmodel” for indsatsen og dermed følge projektet som var det en social effektinvestering. Målet med dette er, at når fondsstøtten løber ud, vil business casen for kommunerne være kortlagt og grundlaget for varig forankring dermed være stærkere.

Målgruppe:

Uddannelses- og aktivitetsparate unge på kanten af uddannelse og arbejdsmarkedet.

Kontakt

Emil Overgaard Bruhn  
Konsulent
E-mail eob@dsi.dk
Tlf. +45 20 57 49 70