Investering i forebyggelse af recidiv 

Formål

DSI arbejder for at lave en investering, der skal forebygge recidiv blandt unge varetægtsfængslede og indsatte i landets fængsler og hjælpe den enkelte med at finde fodfæste i samfundet efter løsladelse fra arrest eller fængsel. Investeringen er målrettet indsatte med mellem til meget høj risiko for at recidivere og unge varetægtsfængslede, som ofte recidiverer.

Resultatmål

DSI har lavet et oplæg til en investering med beregninger baseret på Justitsministeriets rapport om økonomiske konsekvenser af indsatser over for indsatte gennem Den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM)1. Beregningerne viser forventede offentlige besparelser af investeringen på 505.300 kr. og 764.000 kr. over 10 år pr. person, som ikke begår hhv. ny kriminalitet og ny, alvorlig kriminalitet inden for to år efter deres løsladelse. Med en samlet volumen på f.eks. 420 deltagere er forventningen, at investeringen kan forebygge recidiv hos 160 deltagere, som uden indsatsen ville have recidiveret inden for to år af deres løsladelse. Samlet set giver investeringen dermed offentlige besparelser på 84 mio. kr. over 10 år. Effekterne på recidiv baserer sig på en randomiseret undersøgelse af indsatsen og vurderes derfor pålidelige.  

DSI’s beregninger i SØM viser, at 90 pct. af besparelserne er statslige, 84 pct. opnås i politi, retsvæsen og Kriminalforsorgen og 70 pct. ved færre fængselsdage. I alt forventes investeringen at reducere antallet af fængselsdage med 245 dage pr. deltager, som undgår ny kriminalitet to år efter løsladelse. DSI foreslår på den baggrund en investeringsmodel, hvor staten er resultatbetaler for nedbringelser i recidiv, mens DSI og evt. filantropisk fonde investerer i at sætte indsatserne i gang. 

Læs mere om beregningsforudsætninger og indsats under aftaledokumenter.  

Indsats

Individuel mentorindsats før og efter løsladelse. 

Forløb

Status: I gang
Start: Juni 2022
Afsluttes:

Om investeringen

Antal deltagere:

Ikke fastlagt

Indsatsens varighed:

4 år

Målgruppe:

Indsatte i landets fængsler, som står over for løsladelse, har fået afslag på prøveløsladelse, har en dom på mellem 4-17 måneder, er i alderen 18-30 år, har ”mellem” til ”meget høj” LS/RNR-profil, er IKKE rocker/bande, er IKKE terrordømte og IKKE udvisningsdømte. 

Varetægtsfængslede under 25 år. 

Kontakt

Nanna Ravn  
Udviklingskonsulent
E-mail ncr@dsi.dk
Tlf. +45 40 41 23 65

  1. Justitsministeriets Forskningskontor (2021). Økonomiske konsekvenser af indsatser over for indsatte – Den Socialøkonomiske Investeringsmodel.  ↩︎