Evaluering af DSI’s første investeringer

Formål

På vegne af DSI har PwC i perioden 2021-2023 udarbejdet en procesevaluering af fondens første investeringsprogrammer. Evalueringen har haft til formål at opsamle læring om blandt andet design og proces til fondens videre investeringsarbejde.

PwC har evalueret på fem af fondens første investeringer, hvor de blandt andet har haft fokus på erfaringerne med:

 • Mål- og betalingsmodel
 • Skalering af investeringerne
 • Organisering og forankring af sociale investeringer
 • Målgrupper og hvordan de bedste afgrænses

Evalueringen understøtter DSI’s arbejde ved at:

 • Identificere centrale barrierer og succeskriterier på tværs af anvendte investeringsmodeller
 • Identificere hvilken rolle, der kræves undervejs af DSI og samarbejdspartnerne for at lykkes med udvikling og implementering af programmerne
 • Skabe læring, der kvalificerer de igangværende samarbejder og bidrager som input til udviklingen af DSI’s organisering og arbejde

I evalueringen præsentere følgende læringspunkter:

 • Det letter udbredelsen at arbejde med erkendte udfordringer for kommunerne
 • Flere af de evaluerede programmer arbejder med begrænsede målgrupper. I en udbredelse er det væsentligt at tage højde for, om målgruppen kan blive tilstrækkeligt stor og konsekvenser af eventuelle udvidelser af målgruppen for eksempel behov for justeringer i indsatsen
 • I en udbredelse vil det være nødvendigt med en større grad af dokumentation: Indsatsen skal således være afgrænset i forhold til både omfang og længde og have et klart indhold
 • Skaleringen skal tage højde for, at indsatsen ikke på samme måde som i de evaluerede investeringer vil være drevet af ildsjæle. En bredere forankring kan både stille krav til dokumentation af indsatsen, understøttende redskaber samt kompetenceudvikling
 • Businesscasen skal være tydelig – det indebærer, at de økonomiske gevinster er opgjort på et solidt grundlag samt håndtering af gevinster på tværs af sektorer eventuelt med outcomefonde samt involvering af regioner og stat i investeringerne
 • Dokumentationskravene i forbindelse med programmerne skal være overkommelige

Evalueringen har fulgt følgende af fondens investeringer:

Læs evaluering

Forløb

Status: Afsluttet
Start: Februar 2021
Afsluttes: April 2023

Om partnerskabet

Parter:

PwC

DSI’s rolle:

Bestiller af analyse og finansiering

Kontakt

Asger Klöcker-Gatzwiller
Sekretariatsleder
E-mail akg@dsi.dk
Tlf. +45 29 85 06 11